Tập đọc: Quyển sổ liên lạc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Câu hỏi 1: Trong sổ liên lạc, cô giáo nhắc Trung làm gì?
  - Hướng dẫn: Em đọc kĩ đoạn đầu của bài, em sẽ tìm được nội dung mà cô giáo nhắc Trung trong sổ liên lạc vì chữ của Trung xấu quá.
  - Gợi ý: Cô giáo nhắc Trung phải .....”
  Câu hỏi 2: Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung để làm gì?
  - Hướng dẫn: Em đọc tiếp đoạn 2, suy nghĩ xem lí do mà bố đưa sổ liên lạc cũ cho Trung xem. Tìm được lí do đó là em đã có câu trả lời.
  - Gợi ý: Bố đưa quyển sổ liên lạc cũ cho Trung để Trung thấy ngày trước thầy giáo của bố cũng phê bố những lời như thế. Nhưng nhờ cố gắng luyện tập mà giờ đây chữ của bố rất đẹp. Con cũng có thể làm được như bố.
  Câu hỏi 3. Trong sổ liên lạc thầy cô nhận xét em như thế nào?
  Em làm gì để thầy (cô) vui lòng?
  - Hướng dẫn: Em tự suy nghĩ để có câu trả lời đúng với trường hợp của riêng mình.