Thể Loại và Phương Pháp Giải Hóa Học Đại Cương Vô Cơ 12 - Dương Hoàng Giang

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 17/6/19

  ]Phần thứ nhất
  Tóm tắt kiến thức cơ bản - các đề bài tập
  Chương I: Đại cương về kim loại
  Chương II: Kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ
  Chương III: Nhôm
  Chương IV: Crom - Sắt - Đồng
  Chương V: Phân biệt một số chất vô cơ - chuẩn độ dung dịch
  Chương VI: Hóa học và vấn đề phát triển kinh tế, xã hội, môi trường
  Phần thứ hai
  Đáp án - Hướng dẫn giải bài tập
  Chương I: Đại cương về kim loại
  Chương II: Kim loại kiềm - kim loại kiềm thổ
  Chương III: Nhôm
  Chương IV: Crom - Sắt - Đồng
  Chương V: Phân biệt một số chất vô cơ - chuẩn độ dung dịch
  Bài tập ôn


  03 (4).jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục