Tiếng Nhật Dành Cho Người Mới Bắt Đầu - Tập 3 - Trần Việt Thanh

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Cuốn sách "Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu - Tập 3" của tác giả Trần Việt Thanh biên soạn nhằm cung cấp cho các em học sinh nhanh chóng làm quen với tiếng nhật. Sách được trình bày một cách khoa học dễ hiểu, giúp các em từng bước tiếp cận ngôn ngữ mới này. Đây là cuốn sách thứ nhất nằm trong bộ sách 3 tập "Tiếng Nhật dành cho người mới bắt đầu tập 1, 2, 3" được biên soạn nhằm cung cấp cho các em học một cách toàn diễn tiếng nhật từ cơ bản cho đến nâng cao.

    07.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪