Tin học 10 Bài 16: Định dạng văn bản

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  Định dạng văn bản là trình bày các phần văn bản theo những thuộc tính của văn bản nhằm mục đích cho văn bản được rõ ràng và đẹp, nhấn mạnh những phần quan trọng, giúp nguời đọc nắm bắt dễ hơn các nội dung chủ yếu của văn bản.

  Các lệnh định dạng được chia thành ba loại:
  • Định dạng kí tự;
  • Định dạng đoạn văn bản;
  • Định dạng trang.
  Trong Word chúng được nhóm trong bảng chọn Format (Định dạng) và các nút trên thanh công cụ định dạng (Formatting).

  1. Định dạng kí tự
  Các thuộc tính định dạng kí tự:
  • Phông chữ (Font);
  • Cỡ chữ (Size);
  • Kiểu chữ (Style);
  • Màu chữ (Color);
  • Các thuộc tính khác.
  [​IMG]

  Hình 1. Ví dụ về định dạng kí tự

  Muốn định dạng kí tự cho phần văn bản nào, trước hết cần phải chọn nó. Nếu không có phần văn bản nào được chọn thì các thuộc tính định dạng được thiết đặt sẽ được áp dụng cho các kí tự được gõ vào từ vị trí con trỏ văn bản trở đi.

  Ta có thể thiết đặt các thuộc tính định dạng kí tự bằng một trong hai cách sau:
  • Cách 1. Sử dụng lệnh Format \(\rightarrow\) Font để mở hộp thoại Font
  [​IMG]

  Hình 2. Hộp thoại Font để định dạng kí tự

  • Cách 2. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng
  [​IMG]

  Hình 3. Các nút lệnh định dạng kí tự

  2. Định dạng đoạn văn bản
  Các thuộc tính định dạng đoạn văn:
  • Căn lề;
  • Định dạng dòng đầu tiên;
  • Khoảng cách lề đoạn văn so với lề trang;
  • Khoảng cách giữa các dòng;
  • Khoảng cách giữa các đoạn văn.
  Để định dạng một đoạn văn bản, trước hết ta xác định đoạn văn bản cần định dạng bằng một trong các cách sau:
  • Cách 1. Đặt con trỏ văn bản vào trong đoạn văn bản;
  • Cách 2. Đánh dấu một phần đoạn văn bản;
  • Cách 3. Đánh dấu toàn bộ đoạn văn bản.
  Sau khi xác định đoạn văn bản cần định dạng, thực hiện một trong các cách sau:
  • Cách 1. Sử dụng lệnh Format \(\rightarrow\) Paragraph để mở hộp thoại Paragraph
  [​IMG]

  Hình 4. Hộp thoại Paragraph để định dạng đoạn văn bản

  • Cách 2. Sử dụng các nút lệnh trên thanh công cụ định dạng Formatting
  [​IMG]

  Hình 5. Các nút lệnh định dạng đoạn văn bản

  Ngoài ra, có thể dùng thước ngang (h 3. 12581) để điều chỉnh một số thuộc tính lề của đoạn văn một cách trực quan bằng cách đưa con trỏ chuột lên con trượt tương ứng trên thước và kéo thả đến vị trí cần thiết (hình 6).

  [​IMG]

  Hình 6. Sử dụng các con trượt trên thước ngang

  3. Định dạng trang
  Các thuộc tính cơ bản:
  • Kích thước các lề của trang;
  • Hướng giấy;
  • Khổ giấy.
  [​IMG]

  Hình 7. Định dạng trang

  Việc thiết đặt các thuộc tính định dạng trang được thực hiện bằng lệnh File \(\rightarrow\) Page Setupđể mở hộp thoại Page Setup:

  [​IMG]

  Hình 8. Hộp thoại Page Setup