Tin học 10 Bài 17: Một số chức năng khác

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Định dạng kiểu danh sách
  Để định dạng kiểu danh sách ta sử dụng một trong hai cách sau:
  • Cách 1. Dùng lệnh Format \(\rightarrow\) Bullets and Numbering (Kí hiệuĐánh số) để mở hộp thoại Bullets and Numbering (hình 1).
  • Cách 2. Sử dụng các nút lệnh Bullets
   [​IMG]
   hoặc Numbering
   [​IMG]
   trên thanh công cụ định dạng.
  [​IMG]

  Hình 1. Hộp thoại Bullets and Numbering

  Chú ý 1: Để bỏ định dạng kiểu danh sách của một phần văn bản, chỉ cần chọn phần văn bản đó rồi nháy nút lệnh tương ứng (
  [​IMG]
  hoặc
  [​IMG]
  ).

  2. Ngắt trang thủ công và đánh số trang
  a. Ngắt trang thủ công
  Thực hiện theo các bước sau đây:
  • Bước 1. Đặt con trỏ văn bản ở vị trí muốn ngắt trang;
  • Bước 2. Chọn lệnh Insert \(\rightarrow\) Break rồi chọn Page break trong hộp thoại Break (hình 2)
  • Bước 3. Chọn OK.
  [​IMG]

  Hình 2. Hộp thoại Break

  b. Đánh số trang
  Khi văn bản có nhiều hơn một trang, ta có thể để Word tự động đánh số trang.

  [​IMG]

  Hình 3. Hộp thoại Page Numbers  Các bước thực hiện đánh số trang:
  • Bước 1. Chọn Insert \(\rightarrow\) Page Numbers...
  • Bước 2. Trong hộp Position của hộp thoại Page Numbers (hình 3), chọn vị trí của số trang: ở đầu trang (Header) hoặc ở cuối trang (Footer);
  • Bước 3. Trong hộp Alignment, chọn cách căn lề cho số trang: căn trái (Left), ở giữa (Center) hoặc căn phải (Right);
  • Bước 4. Chọn (hoặc bỏ chọn) Show number on first page để hiển thị (hoặc không hiển thị) số trang ở trang đầu tiên.
  3. In văn bản
  a. Xem trước khi in
  Trước khi in một văn bản nào đó, thông thường nên thực hiện việc xem văn bản trước khi in để kiểm tra xem các lề trang, việc ngắt trang, việc bố trí nội dung, các bảng biểu, hình vẽ trên trang,… đã đúng như mong muốn chưa.

  Để mở cửa sổ Xem trước khi in (hình 4), sử dụng một trong hai cách sau:
  • Cách 1. Chọn lệnh File \(\rightarrow\) Print Preview;
  • Cách 2. Nháy chọn nút lệnh Preview
   [​IMG]
   trên thanh công cụ chuẩn.
  [​IMG]

  Hình 4. Xem trước khi in

  b. In văn bản
  Văn bản có thể được in ra giấy nếu máy tính có kết nối trực tiếp với máy in hoặc có thể truy cập tới máy in trong mạng. Ta thực hiện lệnh in văn bản bằng một trong các cách sau:
  • Cách 1. Dùng lệnh File \(\rightarrow\) Print.
  • Cách 2. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+P.
  • Cách 3. Nháy chuột vào nút Print
   [​IMG]
   trên thanh công cụ chuẩn để in ngay toàn bộ văn bản.
  Với hai cách đầu, hộp thoại Print (hình 5) sẽ hiện ra cho phép lựa chọn các tham số in, chẳng hạn: Chọn máy in, in toàn bộ hay một phần văn bản, số bản in.

  [​IMG]

  Hình 5. Hộp thoại Print