Tin học 10 Bài 9: Tin học và xã hội

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Ảnh hưởng của tin học đối với sự phát triển của xã hội
  • Tin học ngày nay có hiệu quả to lớn đối với hầu hết các lĩnh vực hoạt động xã hội
  • Nguyên nhân: Do sự gia tăng không ngừng về nhu cầu của con người trong xã hội, kèm theo nhiều tiến bộ vượt bậc của khoa học kỹ thuật
  • Ảnh hưởng: Làm thay đổi nhiều nhận thức về tổ chức hoạt động, dẫn đến nhiều quốc gia đã chủ động đầu tư cho lĩnh vực này, mà chủ yếu là giáo dục nâng cao dân trí kết hợp với việc đào tạo các nguồn nhân lực
  • Điều kiện chính: một xã hội có thi hành xây dựng pháp lí chặt chẽ và đội ngũ lao động có tay nghề, trí tuệ
  • Sự phát triển tin học đóng góp được phần đáng kể vào:
   • Nền kinh tế quốc dân
   • Kho tàng tri thức chung của thế giới
  2. Xã hội tin học hóa
  • Các mặt hoạt động chính của xã hội như: sản xuất hàng hóa, quản lí, giáo dục,... đều đã được tin học hóa để tăng hiệu quả
  • Đem lại nhiều lợi ích:
   • Các giao diện mặt đối mặt ít đi
   • Phối hợp làm việc hiệu quả hơn
   • Tiết kiệm thời gian để có thể sáng tạo, nghỉ ngơi
   • Năng suất lao động tăng
   • Lao động chân tay bớt dần và con người sẽ tập trung vào lao động trí óc
   • Thế hệ robot giúp tránh đi nguy hiểm trong công việc
   • Nâng cao chất lượng cuộc sống con người
  • Nhưng bên cạnh đó, việc công nghệ hóa quá nhiều cũng để lại hạn chế như:
   • Con người bị thụ động
   • Lười lao động chân tay
   • Ảnh hưởng đến sức khỏe, gây nên một số vấn đề về tâm lí
   • Hình thành những nhóm tội phạm về công nghệ
  3. Văn hoá và pháp luật trong xã hội tin học hoá
  • Con người cần có ý thức bảo vệ thông tin vì đó là tài sản chung của mọi người, nằm trong một hệ thống có quy mô toàn cầu
  • Mọi hành động ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống tin học đều coi là bất hợp pháp. Như: truy cập bất hợp pháp các nguồn thông tin, phá hoại thông tin, tung vi rút, tung tin sai…
  • Thường xuyên học tập và nâng cao trình độ để có khả năng thực hiện tốt các nhiệm vụ và không vi phạm pháp luật
  • Xã hội phải đề ra những quy định điều luật để bảo vệ thông tin và xử lý các tội phạm phá hoại thông tin ở nhiều mức độ khác nhau