Tin học 10 Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  2. Nội dung
  a. Khởi động trình duyệt IE
  Ta sẽ làm quen với việc tìm kiếm thông tin nhờ sử dụng trình duyệt Internet Explorer (viết tắt là IE). Để khởi động trình duyệt, ta thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Nháy đúp chuột vào biểu tượng của IE
   [​IMG]
   trên màn hình nền;
  • Nhấn phím Internet trên bàn phím (nếu có).
  Trên màn hình xuất hiện cửa sổ làm việc của IE (hình 1):

  [​IMG]

  Hình 1. Cửa sổ Internet Explorer

  b. Truy cập trang Web bằng địa chỉ
  [​IMG]

  Hình 2. Trình duyệt Internet Explorer

  Khi đã biết địa chỉ của một trang web, ví dụ https://www.vnn.vnlà trang chủ của VietnamNet, để truy cập trang web đó thực hiện theo các bước sau:
  • Bước 1. Gõ vào dòng Address (hình 2): https://www.vnn.vn;
  • Bước 2. Nhấn phím Enter.
  Trang web được mở ra (có thể như hình 2).

  c. Duyệt trang Web
  • Nháy chuột vào nút lệnh \(\leftarrow\) (Back) để quay về trang trước đã duyệt qua;
  • Nháy chuột vào nút lệnh \(\rightarrow\) (Forward) để đến trang tiếp theo trong các trang đã duyệt qua;
  • Nháy chuột vào các liên kết để chuyển từ một trang web này đến một trang web khác.
  Chú ý:

  Các địa chỉ liên kết thường là những cụm từ được gạch chân hoặc được hiển thị với màu xanh dương.

  Có thể dễ dàng nhận biết các địa chỉ liên kết bằng việc con trỏ chuột sẽ chuyển thành hình bàn tay
  [​IMG]
  khi di chuột vào địa chỉ liên kết.

  Ví dụ 1: Nháy chuột vào địa chỉ liên kết Văn hóa của trang www.vnn.vn thì trang web về văn hóa của www.vnn.vn sẽ được hiển thị (có thể như hình 3).

  [​IMG]

  Hình 3. Một trang web của www.vnn.vn

  Người dùng có thể dừng lại để đọc các thông tin hoặc nháy chuột vào các liên kết khác trong trang này để mở ra các trang web tương ứng.

  d. Lưu thông tin
  Nội dung trên trang web (đoạn văn bản hoặc ảnh hoặc cả ảnh và văn bản) có thể được in ra hoặc lưu vào đĩa.

  d.1 Để lưu hình ảnh trên trang web đang mở
  Để lưu hình ảnh trên trang web đang mở, ta thực hiện các thao tác:
  • Bước 1. Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lưu, một bảng chọn (hình 4) được mở ra.
  • Bước 2. Nháy chuột vào Save Picture As..., khi đó Windows sẽ hiển thị hộp thoại để ta lựa chọn vị trí lưu ảnh;
  • Bước 3. Lựa chọn thư mục chứa ảnh và đặt tên cho tệp ảnh (nếu không chấp nhận tên mặc định);
  • Bước 4. Nháy chuột vào Save để hoàn tất.
  [​IMG]

  Hình 4. Bảng chọn tắt cho phép

  d.2. Để lưu tất cả thông tin trên trang web hiện thời
  Để lưu tất cả thông tin trên trang web hiện thời, ta thực hiện các thao tác:
  • Bước 1. Chọn lệnh File \(\rightarrow\) Save As... (hình 6);
  • Bước 2. Chọn Save as..., một hộp thoại mở ra cho phép đặt tên tệp và chọn vị trí lưu tệp;
  • Bước 3. Nháy chuột vào Save để hoàn tất việc lưu trữ.
  [​IMG]

  Hình 5. Bảng chọn File cho phép lưu hoặc in trang web

  Chú ý 2: Để lưu một phần văn bản trên trang web, ta chọn phần văn bản đó rồi nháy nút phải chuột và làm tương tự như lưu ảnh.

  d.3. In trang web hiện thời
  • Từ menu File -> print.
  • Hộp thoại cho phép in xuất hiện.
  • Chọn Print.
  d.4. In nội dung được chọn trên trang web
  • Chọn nội dung cần in (bôi đen).
  • Từ menu File -> print.
  • Hộp thoại cho phép in xuất hiện.
  • Chọn mục Selection sau đó nhấn Print.