Tin học 10 Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  • Thực hiện các thao tác vào/ra hệ thống;
  • Thực hành các thao tác cơ bản với chuột, bàn phím;
  • Làm quen với ổ đĩa, cổng USB.
  2. Nội dung
  a. Vào/ra hệ thống
  a.1. Đăng nhập hệ thống
  • Người dùng phải có một tài khoản (Account) gồm tên (User name) và mật khẩu (Password) để đăng nhập vào hệ thống.
  • Hộp thoại đăng nhập thường có dạng như hình 1 dưới đây:
  [​IMG]

  Hình 1. Màn hình đăng nhập

  a.2. Ra khỏi hệ thống
  Khi kết thúc phiên làm việc, người dùng phải xác lập chế độ ra khỏi hệ thống để hệ điều hành dọn dẹp các tệp trung gian, lưu các tham số cần thiết, ngắt kết nối mạng,… Những công việc đó là hết sức cần thiết để tránh mất mát tài nguyên và chuẩn bị cho phiên làm việc tiếp theo được thuận tiện hơn.

  Các bước thực hiện ra khỏi hệ thống:

  • Bước 1. Nháy chuột chọn nút
   [​IMG]
   Start ở góc trái, bên dưới trên màn hình nền của Windows.
  • Bước 2. Chọn Turn Off (hoặc Shut Down):
  [​IMG]

  Hình 2. Chọn Turn Off (hoặc Shut Down)

  • Bước 3. Chọn tiếp một trong các mục sau (hình 3):
   • Stand by để tắt máy tạm thời;
   • Turn off (hoặc Shut Down) để tắt máy;
   • Restart để nạp lại hệ điều hành;
   • Hibernate để lưu toàn bộ trạng thái đang làm việc hiện thời trước khi tắt máy.
  [​IMG]

  Hình 3. Ra khỏi hệ thống

  b. Thao tác với chuột
  Nắm vững các thao tác cơ bản với chuột sẽ giúp làm việc với máy tính hiệu quả hơn.

  Các thao tác cơ bản với chuột gồm:
  • Di chuyển chuột:
   • Thay đổi vị trí của chuột trên mặt phẳng
   • Chuột có thể di chuyển mọi hướng theo yêu cầu của chúng ta
  • Nháy chuột:
   • Nhấn nút trái chuột rồi thả ngón tay
   • Để xem thông tin, thuộc tính hoặc thực thi 1 chương trình nào đó
  • Nháy đúp chuột:
   • Nháy chuột nhanh hai lần liên tiếp
   • Dùng để thực thi một chương trình (lệnh) nào đó
  • Kéo thả chuột:
   • Nhấn và giữ nút trái của chuột, di chuyển con trỏ chuột đến vị trí cần thiết thì thả ngón tay nhấn giữ chuột
   • Ứng dụng theo từng chương trình (lệnh) khác nhau
  c. Bàn phím
  Một số loại phím chính:
  • Phím kí tự/số, nhóm phím số bên phải,...
  • Phím chức năng như: F1, F2,...
  • Phím điều khiển: Enter, Ctrl, Alt, Shift,...
  • Phím xóa: Delete, BackSpace.
  • Phím di chuyển: các phím mũi tên, Home, End,...
  d. Flash (USB)
  Nhận biết cổng USB và các thiết bị sử dụng cổng USB như flash, máy in,...

  Một số thiết bị sử dụng cổng USB:

  [​IMG]

  Hình 4. Một số thiết bị sử dụng cổng USB