Tin học 10 Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  • Áp dụng được các thuộc tính định dạng cơ bản;
  • Luyện tập các kỹ năng định dạng kí tự, định dạng đoạn văn bản, định dạng trang, gõ tiếng Việt;
  • Có kỹ năng soạn và trình bày đẹp một văn bản hành chính thông thường.
  2. Nội dung
  a. Thực hành tạo văn bản mới và định dạng kí tự và định dạng đoạn văn
  a1) Khởi động Word và mở tệp Don xin hoc.doc đã gõ ở bài thực hành trước.

  a2) Hãy áp dụng những thuộc tính định dạng em đã biết để trình bày lại đơn xin học dựa trên mẫu sau đây:

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

  ĐƠN XIN NHẬP HỌC

  Kính gửi: Ông Hiệu trưởng trường THPT Hữu Nghị

  Tôi tên là Nguyễn Văn Hùng, có con là Nguyễn Văn Dũng nguyên là học sinh trường THPT Đoàn Kết. Cháu Dũng vừa qua đã kết thúc học kì I với hạnh kiểm tốt và được xếp loại học tập loại khá.

  Tôi làm đơn này kính xin Ông Hiệu trưởng cho phép con tôi được vào học lớp 10 tại trường THPT Hữu Nghị do gia đình tôi mới chuyển về gần trường.

  Xin trân trọng cám ơn.

  ĐÍNH KÈM

  - 1 giấy khai sinh

  - 1 học bạ  TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm

  Kính đơn

  (Kí tên)

  Nguyễn Văn Hùng​

  a3) Lưu văn bản với tên cũ.

  Gợi ý làm bài:

  a1)

  Khởi động Word một trong hai cách sau:
  • Cách 1. Nháy đúp chuột lên biểu tượng
   [​IMG]
   của Word trên màn hình nền;
  • Cách 2. Từ nút Start của Windows chọn Start \(\rightarrow\) All Programs \(\rightarrow\) Microsoft Word.
  Mở tệp Don xin hoc.doc: Thực hiện một trong các cách sau:
  • Cách 1. Chọn File \(\rightarrow\) Open;
  • Cách 2. Nháy chuột vào nút lệnh
   [​IMG]
   Open trên thanh công cụ chuẩn;
  • Cách 3. Nhấn tổ hợp phím Ctrl+O.
  a2)
  • Ở đơn xin nhập học trên, cần dùng chế độ căn giữa, cân đều hai bên để làm cho đơn được cân đối, đẹp.
  • Ngoài ra còn phải dùng chế độ in hoa, in đậm, chữ nghiêng và kết hợp các chế độ này lại với nhau, đó là in hoa đậm, nghiêng đậm.
  a3) Ta chỉ cần nhấp chuột lên biếu tượng
  [​IMG]
  Save trên thanh công cụ chuẩn hoặc nhấp chọn menu File/Save để lưu văn bản vào tên cũ Don xin hoc.

  b. Gõ và định dạng đoạn văn
  Gõ và định dạng đoạn văn theo mẫu sau đây:

  [​IMG]

  (Theo trang Web của Tổng cục Du lịch Việt nam)​

  [​IMG]

  Vịnh Hạ Long

  Gợi ý làm bài:
  • Bài "Cảnh đẹp quê hương" gồm ba đoạn với các tiêu đề: Vịnh Hạ Long, Động Phong Nha và Đà Lạt. Trước hết ta gõ đoạn văn một cách bình thường, chưa định dạng. Sau khi gõ xong đoạn văn ta mới tiến hành định dạng nó.
  • Tiêu đề của bài CẢNH ĐẸP QUÊ HƯƠNG được định dạng theo chế độ in hoa (.VnTimeH) kết hợp in đậm. Các tiêu đề các đoạn văn ta dùng phông VnAristate kết hợp chữ nghiêng.
  • Cả ba đoạn văn ta dùng chế độ cân đêu hai bên, bố trí đoạn giữa "Động Phong Nha" thụt vào so với hai đoạn trên và đoạn dưới bằng thước định dạng.