Tin học 9 Bài thực hành 1: Sử dụng trình duyệt để truy cập web

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Mục đích, yêu cầu
  • Làm quen với trình duyệt Firefox.
  • Biết truy cập một số trang web để đọc thông tin và duyệt các trang web bằng các liên kết.
  2. Nội dung
  Bài 1. Khởi động và tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox
  • Khởi động Firefox bằng một trong hai cách sau:
   • Nháy đúp chuột vào biểu tượng
    [​IMG]
    của Firefox trên màn hình nền.
   • Chọn Start \(\rightarrow\) All Programs \(\rightarrow\) Mozilla Firefox \(\rightarrow\) Mozilla Firefox.
  • Cửa sổ Firefox hiển thị trang chủ được đặt ngầm định của trình duyệt, ví dụ như hình dưới đây:
  [​IMG]

  Hình 1. Trang web của báo Tiền Phong Online

  • Tìm hiểu một số thành phần của cửa sổ Firefox: Thanh công cụ gồm thanh trình đơn, thanh điều hướng, thanh đánh dấu
  [​IMG]

  Hình 2. Trang web của báo Thanh niên Online

  Bài 2. Xem thông tin trên các trang web
  1. Truy cập trang web của báo VietnamNet với địa chỉ vietnamnet.vn. Khám phá một số thành phần chứa liên kết trên trang web và xem các trang web liên kết.

  [​IMG]

  Hình 3. Truy cập trang web của báo VietnamNet với địa chỉ vietnamnet.vn

  [​IMG]

  Hình 4. Khám phá một số thành phần chứa liên kết trên trang web và xem các trang web liên kết

  2. Sử dụng các nút lệnh
  [​IMG]
  (Back),
  [​IMG]
  (Forward) để chuyển qua lại giữa các trang web đã xem.

  3.
  • Truy cập một số trang web bằng cách gõ địa chỉ tương ứng vào ô địa chỉ. Một số trang web có thể tham khảo:
   • www.tntp.org.vn: Báo điện tử Thiếu niên Tiền phong;
   • www.tienphong.vn: Phiên bản Báo điện tử của báo Tiền phong Online;
   • www.dantri.com.vn: Báo điện tử của Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam;
   • encarta.msn.com: Bộ bách khoa toàn thư số hoá đa phương tiện của hãng Microsoft;
   • vi.wikipedia.org: Bộ bách khoa toàn thư mở Wikipedia tiếng Việt.
  • Nháy chuột trên nút Home Page
   [​IMG]
   để trở lại trang chủ được đặt ngầm định của trình duyệt.
  Bài 3. Lưu thông tin
  Để lưu hình ảnh trên trang web, cần thực hiện các bước sau:

  • Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lưu để mở bảng chọn tắt.
  [​IMG]

  Hình 5. Bảng chọn tắt để lưu hình ảnh

  • Chọn Save Image As..., khi đó một hộp thoại sẽ được hiển thị cho phép lựa chọn vị trí lưu ảnh.
  • Chọn thư mục để lưu ảnh và đặt tên cho tệp ảnh (nếu không chấp nhận tên ngầm định).
  • Cuối cùng nháy Save.
  Để lưu cả trang web ta thực hiện như sau:
  • Chọn lệnh File \(\rightarrow\) Save Page As..., hộp thoại Save as được hiển thị.
  • Chọn vị trí lưu tệp và đặt tên tệp trên hộp thoại Save as và nháy Save.
  • Lưu ý:Khi đó trang web sẽ được lưu cùng với một thư mục có tên là tên trang web và ghép thêm _files.
  [​IMG]

  Hình 6. Bảng chọn File cho phép lưu hoặc in trang web

  • Nếu chỉ muốn lưu một phần văn bản của trang web, ta chọn phần văn bản đó rồi nhấn Ctrl+C; tiếp theo mở Word và nhấn Ctrl+V để đưa văn bản vào Word rồi lưu lại.

  Bài tập minh họa
  Câu 1
  Nêu các cách khởi động Firefox.

  Gợi ý trả lời:

  Khởi động Firefox bằng một trong hai cách sau:
  • Nháy đúp chuột vào biểu tượng của Firefox trên màn hình nền.
  • Chọn Start \(\rightarrow\) All Programs \(\rightarrow\) Mozilla Firefox \(\rightarrow\) Mozilla Firefox.
  Câu 2
  Nêu cách:
  • Lưu hình:
  • Lưu trang web:
  • Lưu một phần của văn bản:
  Gợi ý trả lời:
  • Lưu hình:
   • Nháy nút phải chuột vào hình ảnh cần lưu để mở bảng chọn tắt.
   • Chọn Save Image As..., khi đó một hộp thoại sẽ được hiển thị cho phép lựa chọn vị trí lưu ảnh.
   • Chọn thư mục để lưu ảnh và đặt tên cho tệp ảnh (nếu không chấp nhận tên ngầm định).
   • Cuối cùng nháy Save.
  • Lưu trang web:
   • Chọn lệnh File \(\rightarrow\) Save Page As..., hộp thoại Save as được hiển thị.
   • Chọn vị trí lưu tệp và đặt tên tệp trên hộp thoại Save as và nháy Save.
  • Lưu một phần của văn bản: Chọn phần văn bản đó rồi nhấn Ctrl+C; tiếp theo mở Word và nhấn Ctrl+V để đưa văn bản vào Word rồi lưu lại.