Tin Vào Chính Mình - Louise L. Hay

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Tôi rất thích lời dẫn của tác giả trong quyển sách này và muốn gởi nó đến tất cả các bạn - những người yêu sách "Khi chúng ta nhìn cuộc sống bằng cặp mắt tươi vui, mọi thứ xung quanh ta cũng sẽ thay đổi. Đó là điều chắc chắn! Chúng ta hoàn toàn có thể làm được! Chỉ có hiện tại mới là khoảnh khắc bạn đang sống. Đó là thời điểm duy nhất mà bạn có quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu bạn bắt đầu bằng việc chọn cách cảm nhận những điều tốt đẹp ngày từ lúc này thì bạn chắc chắn sẽ có được những giây phút tươi sáng và tràn đầy niềm vui trong tương lai". Đây là một cuốn sách nói về sức mạnh của sự tự khẳng định. Khi bạn vững tin cuộc sống của bạn sẽ tốt đẹp hơn, bạn sẽ hành động theo niềm tin đó và bạn sẽ đạt được như những gì bạn nghĩ vì niềm tin có một sức mạnh vô cùng to lớn, là người bạn tốt của lý trí mà lý trí là cội nguồn của hành động. Hơn ai hết tôi nghĩ Louise L Hay tâm đắc lời của S Johnson "Gieo trồng điều tốt lành là phần việc quý nhất của cuộc đời". Đọc hết quyển sách này bạn sẽ có cảm nghĩ giống tôi Ông là một người viết rất có tâm, cuốn sách như một đúc kết quý báo từ những thực tiễn cuộc sống mà tác giả đã phải trả giá rất nhiều mới có được nó. Như một lời nhắn gởi chân thành hãy yêu những gì của hiện tại và vững tin với sự tự khẳng định về bản thân bạn sẽ là người thành công và hạnh phúc trong cuộc sống này.

    06.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪