Tô kín O trước ý trả lời đúng về Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tô kín O trước ý trả lời đúng.
  Nguồn năng lượng sinh ra nội lực chủ yếu là
  a) O năng lượng của bức xạ mặt trời.
  b) O năng lượng của động đất, núi lửa.
  c) O năng lượng ở trong lòng Trái Đất.
  d) O năng lượng từ Vũ Trụ.
  Giải:
  Nguồn năng lượng sinh ra nội sinh chủ yếu là:
  c) Năng lượng ở trong lòng Trái Đất