Tô kín O trước ý trả lời đúng về Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là do đâu?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tô kín O trước ý trả lời đúng.
  2.1. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là do
  a) O sức hút của Mặt Trăng, Mặt Trời.
  b) O bão.
  c) O gió.
  d) O sóng thần và động đất ngầm dưới đáy biển.
  2.2. Nhận định nào sau đây không đúng ?
  a) O Các dòng biển nóng và lạnh chảy đối xứng nhau ở hai bờ đại dương.
  b) O Ớ các vùng gió mùa thường xuất hiện các dòng biển đổi chiều theo mùa.
  c) O Các dòng biển lạnh thường xuất phát từ hai cực chảy về Xích đạo.
  d) O Các dòng biển nóng là dòng biển chảy từ vĩ độ thấp hơn lên vĩ độ cao hơn.
  Giải:
  2.1. Nguyên nhân chủ yếu tạo nên sóng là do:
  a) gió.
  2.2. Nhận định không đúng là:
  c) Các dòng biển lạnh thường xuất phát từ hai cực chảy về Xích đạo.