Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và các tháng mùa cạn

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Quan sát biểu đồ về lượng nước của sông Hồng (tại trạm Sơn Tây ở hình 3) qua các tháng trong năm, em hãy:
  - Tô màu khác nhau vào các ô trống để phân biệt các tháng mùa lũ và các tháng mùa cạn.
  - Điền các từ vào chỗ chấm (...): Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài ............... tháng, bắt đầu từ tháng ............ đến tháng .............. Mùa cạn kéo dài ............ tháng, từ tháng ............. đến tháng ........... năm sau.

  01.png

  Lời giải chi tiết

  - Tô màu:

  02.png

  - Mùa lũ ở sông Hồng kéo dài 5 tháng, bắt đầu từ tháng VI đến tháng X. Mùa cạn kéo dài 7 tháng, từ tháng XI đến tháng IV năm sau.