Toán 5 - Chương 5 - Tiết 151 Phép trừ

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 159 sgk toán 5. Tính rồi thử lại (theo mẫu):
  [​IMG]
  8923 - 4157 ; 27069 - 9537
  [​IMG]
  \({8 \over {15}} - {2 \over {15}}\) ; \({7 \over {12}} - {1 \over 6}\); \(1 - {3 \over 7}\)
  [​IMG]
  7,284 - 5,596 ; 0,863 - 0,298
  Bài giải:
  a)
  [​IMG]
  [​IMG]
  b) \({8 \over {15}} - {2 \over {15}} = {6 \over {15}}\) Thử lại \({6 \over {15}} + {2 \over {15}} = {8 \over {15}}\)
  \({7 \over {12}} - {1 \over 6} = {7 \over {12}} - {2 \over {12}} = {5 \over {12}}\) Thử lại \({5 \over {12}} + {1 \over 6} = {5 \over {12}} + {2 \over {12}} = {7 \over {12}}\)
  \(1 - {3 \over 7} = {7 \over 7} - {3 \over 7} = {4 \over 7}\) Thử lại \({4 \over 7} + {3 \over 7} = {7 \over 7} = 1\)
  c)
  [​IMG]
  [​IMG]

  Bài 2 trang 160 sgk toán 5. Tìm x:
  a) x + 5,84 = 9,16 ;
  b) x - 0,35 = 2,55 ;
  Bài giải:
  a) x + 5,84 = 9,16
  x = 9,16 - 5,84
  x = 3,32.
  b) x - 0,35 = 2,55
  x = 2,55 + 0,35
  x = 2,9.
  Bài 3 trang 160 sgk toán 5. Một xã có 540,8ha đất trồng lúa. Diện tích đất trồng hoa ít hơn diện tích đất trồng lúa 385,5ha. Tính tổng diện tích đất trồng lúa và trồng hoa của xã đó.
  Bài giải:
  Diện tích đất trồng hoa là:
  540,8 - 385,5 = 155,3 (ha)
  Diện tích đất trồng lúa và đất trồng hoa là:
  540,8 + 155,3 = 696,1 (ha)
  Đáp số: 696,1ha.