Toán 5 - Chương 5 - Tiết 158 Ôn tập về các phép tính với số đo thời gian

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 165 sgk toán 5. Tính:
  a) 12 giờ 24 phút + 3 giờ 18 phút
  14 giờ 26 phút - 5 giờ 42 phút
  b) 5,4 giờ + 11,2 giờ
  20,4 giờ - 12, 8 giờ
  Bài giải:
  a)
  [​IMG]
  b)
  [​IMG]
  Bài 2 trang 165 sgk toán 5: Tính:
  a) 8 phút 54 giây x 2
  38 phút 18 giây : 6
  b) 4,2 giờ x 2
  37,2 phút : 3
  Bài giải:
  a)
  [​IMG]
  b)
  [​IMG]
  [​IMG]

  Bài 3 trang 166 sgk toán 5. Một người đi xe đạp đi được một quãng đường 18km với vận tốc 10km/giờ. Hỏi người đi xe đạp đó đã đi hết bao nhiêu thời gian ?
  Bài giải:
  Thời gian người đi xe đạp đi hết quãng đường là: 18 : 10 = 1,8 (giờ)
  1,8 giờ = 1 giờ 48 phút
  Đáp số: 1 giờ 48 phút.

  Bài 4 trang 166 sgk toán 5. Một ô tô đi từ Hà Nội lúc 6 giờ 15 phút và đến Hải Phòng lúc 8 giờ 56 phút. Giữa đường ô tô nghỉ 25 phút. Vận tốc của ô tô là 45km/giờ. Tính quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng.
  Bài giải:
  Thời gian ô tô đi trên quãng đường là:
  8 giờ 56 phút - (6 giờ 15 phút + 25 phút ) = 2 giờ 16 phút.
  2 giờ 16 phút = \(\frac{34}{15}\) giờ.
  Quãng đường từ Hà Nội đến Hải Phòng là:
  45 x \(\frac{34}{15}\) = 102 (km)
  Đáp số: 102km.