Toán 5 - Chương 5 - Tiết 162 luyện tập

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 169 sgk toán 5. Viết số đo thích hợp vào ô trống:
  a)
  Hình lập phương(1)(2)
  Độ dài cạnh 12cm 3,5m
  Sxung quanh
  Stoàn phần
  Thể tích
  b)
  Hình lập phương(1)(2)
  Chiều cao5cm 0,6m
  Chiều dài8cm1,2m
  Chiều rộng6cm0,5m
  Sxung quanh
  Stoàn phần
  Thể tích

  Bài giải:


  a)
  Hình lập phương(1)(2)
  Độ dài cạnh 12cm 3,5m
  Sxung quanh 576 $cm^2$ 49 $m^2$
  Stoàn phần 864 $cm^2$ 73,5 $m^2$
  Thể tích 1728 $cm^3$ 42,875 $m^3$
  b)
  Hình lập phương(1)(2)
  Chiều cao5cm 0,6m
  Chiều dài8cm1,2m
  Chiều rộng6cm0,5m
  Sxung quanh 140 $cm^2$ 2,04 $m^2$
  Stoàn phần 236 $cm^2$ 3,24 $m^2$
  Thể tích 240 $cm^3$ 0,36 $m^3$

  Bài 2 trang 169 sgk toán 5. Một bể nước dạng hình hộp chữ nhật có thể tích 1,8m3. Đáy bể có chiều dài 1,5m, chiều rộng 0,8m. Tính chiều cao của bể.
  Bài giải:
  Diện tích đáy bể hình hộp chữ nhật là:
  1,5 x 0,8 = 1,2 (m2)
  Chiều cao của bể hình hộp chữ nhật là:
  1,8 : 1,2 = 1,5 (m).
  Đáp số: 1,5m

  Bài 3 trang 169 sgk toán 5. Một khối nhựa dạng hình lập phương có cạnh dài 10cm và gấp đôi cạnh khối gỗ cũng hình lập phương. Hỏi diện tích toàn phần của khối nhựa gấp mấy lần diện tích toàn phần của khối gỗ đó?
  Bài giải:
  Diện tích toàn phần của khối nhựa hình lập phương là:
  10 x 10 x 6 = 600 (cm2)
  Cạnh khối gỗ hình lập phương là:
  10 : 2 = 5 (cm)
  Diện tích toàn phần của khối gỗ hình lập phương là:
  5 x 5 x 6 = 150 (cm2)
  Diện tích toàn phần của khối nhựa gấp diện tích toàn phần của khối gấp số lần là:
  600 : 150 = 4 (lần)
  Đáp số: 4 lần.