Toán 5 - Chương 5 - Tiết 164 Một số dạng bài toán đã học

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài 1 trang 170 sgk toán 5. Một người đi xe đạp trong 3 giờ, giờ thứ nhất đi được 12km, giờ thứ hai đi được 18km, giờ thứ ba đi được quãng đường bằng nửa quãng đường đi trong hai giờ đầu. Hỏi trung bình mỗi giờ người đó đi được bao nhiêu ki-lô-mét ?
  Bài giải:
  Quãng đường người đi xe đạp đi được trong giờ thứ ba là:
  (12 + 18) : 2 = 15 (km)
  Trung bình mỗi giờ người đi xe đạp đi được quãng đường là:
  (12 + 18 +15) : 3 =15 (km)
  Đáp số: 15km.

  Bài 2 trang 170 sgk toán 5. Một mảnh đất hình chữ nhật có chu vi 120m. Chiều dài hơn chiều rộng 10m. Tính diện tích mảnh đất đó.
  Bài giải:
  Nửa chu vi mảnh đất hình chữ nhật là:
  120 : 2 = 60 (m)
  Ta có sơ đồ:
  [​IMG]
  Chiều dài mảnh vườn hình chữ nhật là:
  (60 + 10) : 2 = 35 (m)
  Chiều rộng mảnh vườn hình chữ nhật là:
  (60 - 10) : 2 = 25 (m)
  (hoặc 60 - 35 = 25)
  Diện tích mảnh đất đó là:
  35 x 25 = 875 ($m^2$)
  Đáp số: 875 $m^2$

  Bài 3 trang 170 sgk toán 5. Một khối kim loại có thể tích 3,2 $cm^3$ và cân nặng 22,4g. Hỏi một khối kim loại cùng chất có thể tích là 4,5 $cm^3$ cân nặng bao nhiêu gam ?
  Trả lời
  Tóm tắt
  3,2cm3 : 22,4g
  4,5cm3 : ?...g
  Bài giải
  1 $cm^3$ kim loại nặng là:
  22,4 : 3,2 = 7 (g)
  4,5cm3 kim loại nặng là:
  7 x 4,5 = 31,5 (g)
  Đáp số: 31,5g.