Toán Nâng Cao Lớp 2 - Vũ Dương Thụy - Nguyễn Danh Ninh

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Cuốn sách Toán nâng cao lớp 2 có đáp án của tác giả Nguyễn Danh Ninh, Vũ Dương Thụy là tài liệu cho các em học sinh luyện tập nâng cao kiến thức, đồng thời cũng là tài liệu tham khảo cho giáo viên lựa chọn để ra các đề thi bồi dưỡng học sinh giỏi toán lớp 2. Cuốn sách gồm có hai phần:
  - Phần thứ nhất: Các kiến thức và bài toán
  - Phần thứ hai: Hướng dẫn giải


  18.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU