TOEIC Exploration 1000 LC + RC

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Ngoài các bộ luyện đề Toeic hiện nay, thì cuốn Toeic Exploration là một cuốn không thể bỏ qua các em nhé ! Bộ sách gồm 5 đề thi Toeic mô phỏng như đề thi thật, giúp các em ôn luyện và tiếp xúc với đề thi trước khi bước vào bài thi thật.

    13.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪