Tôn trọng kỉ luật là tự giác chấp hành những quy định ở mọi nơi, mọi lúc

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài tập 1: Tôn trọng kỉ luật là gì ? (chọn câu trả lời đúng nhất)
  A. Tự giác chấp hành những quy định chung ở trường học.
  B. Tự giác chấp hành những quy định ở cơ quan, xí nghiệp,
  C. Tự giác chấp hành những quy định ở mọi nơi, mọi lúc.
  D. Tự giác chấp hành những quy định ở nơi công cộng.

  Bài tập 2: Những biểu hiện nào sau đây là tôn trọng kỉ luật ?
  A. Ngắt hoa trong công viên
  B. Đi học đúng giờ
  C.Làm bài tập Tiếng Anh trong giờ học Toán
  D. Nói chuyện riêng khi giáo viên đang giảng bài
  E. Chuẩn bị bài đầy đủ trước khi đến lớp
  G. Xả rác nơi công cộng
  H. Viết đơn xin phép nghỉ một buổi học
  I. Đi xe trên vỉa hè

  Trả lời:

  CâuĐáp án
  Câu 1C
  Câu 2B, E, H