Tổng Hợp 16 Phương Pháp Giải Hóa Học 12 - Sưu Tầm

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 17/6/19

  ]Giới thiệu sơ lược:
  + Phương pháp sử dụng công thức kinh nghiệm
  + Phương pháp bảo toàn khối lượng
  + Phương pháp tăng giảm khối lượng
  + Phương pháp bảo toàn điện tích
  + Phương pháp bảo toàn electron
  + Phương pháp trung bình
  + Phương pháp quy đổi
  + Phương pháp đường chéo
  + Phương pháp phân tích hệ số
  + Phương pháp sử dụng phương trình ion thu gọn
  + Phương pháp khảo sát đồ thị
  + Phương pháp khảo sát tỉ lệ số mol co2 và h2o
  + Phương pháp chia hỗn hợp thành hai phần không đều nhau
  + Phương pháp sử dụng mối quan hệ giữa các đại lượng
  + Phương pháp chọn đại lượng thích hợp
  + Kỹ thuật so sánh phân tích


  20.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục