Tổng hợp bài tập trắc nghiệm chuyên đề Tứ giác và những vấn đề liên quan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 2. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 3. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Gọi H và K là hai điểm phân biệt không thuộc đường thẳng d cho trước. Nếu khoảng cách từ H tới d bằng khoảng cách từ K tới d và cùng bằng a (cm) thì ta có khẳng định nào dưới đây là đúng?
  • H và K đối xứng nhau qua d
  • H và K cùng thuộc một đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng a(cm)
  • H và K nằm trên hai đường thẳng song song với d và cách d một khoảng bằng a(cm)
  • Tất cả các trường hợp ở ba phương án đã cho đều có thể xảy ra
   
 4. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho góc \(\widehat{xOy}=90^o\). A là điểm bất kì thuộc Oy, B là điểm bất kì thuộc Ox. Gọi C là điểm đối xứng với A qua B.
  Tìm quỹ tích điểm C.
  • Đường trung trực của AB
  • Đường thẳng vuông góc với Ox và cách Ox một khoảng bằng OA
  • Đường thẳng song song với Ox và cách Ox một khoảng bằng OA
  • Đường phân giác của góc \(\widehat{xOy}\)
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Kẻ \(CH\perp Ox\)
  Ta chứng minh được \(\Delta OAB=\Delta HCB\) nên OA = CH.
  Đặt OA = h ( a là một độ dài cố định ).
  Suy ra CH = h hay C cách Ox một khoảng có định.
  Vậy quỹ tích điểm C là đường thẳng song song với Ox và cách Ox một khoảng bằng OA
   
 5. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Cho tam giác ABC. M di chuyển trên cạnh BC. I là trung điểm của AM. Tìm quỹ tích điểm I.
  • Đoạn thẳng PQ với P là trung điểm của AB và Q là trung điểm của AC
  • Phân giác của góc ABC
  • Đường thẳng PQ với P là trung điểm của AB và Q là trung điểm của AC
  • Đường trung tuyến với với cạnh BC của tam giác ABC
  Hướng dẫn giải:

  Từ I kẻ đường thẳng d song song với BC cắt AB và AC lần lượt tại P và Q.
  d // BC và I trung điểm của AM nên P là trung điểm của AB.
  Tương tự Q là trung điểm của AC.
  Suy ra PQ là đường trung bình của tam giác ABC.
  Vậy điểm I di chuyển trên đoạn PQ
   
 6. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
  Tam giác ABC vuông tại A. H là điểm bất kì thuộc cạnh BC. Gọi E và F lần lượt là hình chiếu của H lên AB và AF. Tìm vị trí của điểm H để EF đạt giá trị nhỏ nhất.
  • H là hình chiếu của A lên BC
  • H là trung điểm của BC
  • H là giao điểm đường phân giác góc A với cạnh BC
  • H trùng với điểm B hoặc H trùng với điểm C
  Hướng dẫn giải:

  01.png
  Do E, F là hình chiếu của H trên AB và AC nên \(\widehat{HEA}=\widehat{HEA}=90^o\)
  Xét tứ giác EHFA có \(\widehat{EAF}=\widehat{HEA}=\widehat{HEA}=90^o\) nên EHFA là hình chữ nhật
  Vậy thì AH = EF
  Từ đó ta thấy EF nhỏ nhất khi AH nhỏ nhất.
  Mà AH là đường xiên nên nó nhỏ nhất khi AH là đường vuông góc, hay H là chân đường vuông góc hạ từ A tới BC.
   
 7. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 8. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 9. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
 10. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪