Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm ôn tập GDCD lớp 11 phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm ôn tập GDCD lớp 11 phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

  - Sản xuất vật chất là cơ sở tồn tại của xã hội vì: Sản xuất ra của cải vật chất để duy trì sự tồn tại của con
  người và xã hội loài người. (Nếu ngừng Sản xuất của cải vật thì xã hội sẽ không tồn tại)
  - Sản xuất của cải vật chất quyết định mọi hoạt động của xã hội. Vì: Thông qua lao động , con người được
  cải tạo, phát triển và hoàn thiện cả về thể chất và tinh thần.
  - Lịch sử loài người là quá trình phát triển, hoàn thiện các phương thức sản xuất, quá trình thay thế phương
  thức sản xuất cũ bằng phương thức sản xuất tiến bộ hơn.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU