Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm ôn tập GDCD lớp 12 phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tổng hợp kiến thức và bài tập trắc nghiệm ôn tập GDCD lớp 12 phục vụ kỳ thi THPT Quốc gia

  Trích một số câu trong đề thi như sau:
  a. Bản chất giai cấp của pháp luật.
  - PL mang bản chất giai cấp sâu sắc vì pháp luật do Nhà nước ban hành phù hợp với ý chí của
  giai cấp cầm quyền mà nhà nước là đại diện.
  - Pháp luật xã hội chủ nghĩa mang bản chất của giai cấp công nhân, mà đại diện là nhà nước của
  nhân dân
  b. Bản chất xã hội của pháp luật
  - Pháp luật bắt nguồn từ thực tiễn đời sống xã hội, do các thành viên của xã hội thực hiện.
  Các QPPL bắt nguồn từ thực tiễn ĐS XH, do thực tiễn cuộc sống đòi hỏi.
  - Các quy phạm pháp luật được thực hiện trong thực tiễn đời sống xã hội, vì sự phát triển của xã
  hội.


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU