Tổng Ôn Tập Kiến Thức Hóa Học - Tập 1 - Phần Đại Cương Vô Cơ - Võ Văn Quân

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV07
  Đăng lúc: 17/6/19
  Tổng Ôn Tập Kiến Thức Hóa Học - Tập 1 - Phần Đại Cương Vô Cơ - Võ Văn Quân

  Mục lục:
  Chương I: Nguyên Tử
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải
  Chương II: Bảng hệ thống tuần hoàn các nguyên tố hóa học và định luật tuần hoàn
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải
  Chương III. Liên kết hóa học
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải
  Chương IV. Phản ứng hóa học - Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải
  Chương V. Nhóm Halogen
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải
  Chương VI. Nhóm Oxi
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải
  Chương VII. Sự điện li
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải
  Chương VIII. Nhóm Nito
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải
  Chương IX. Nhóm Cacbon
  A. Kiến thức cơ bản
  B. Các dang bài tập
  C. Câu hỏi trắc nghiệm khách quan
  D. Đáp án
  E. Hướng dẫn giải


  03.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


   

  Xem các chủ đề cùng chuyên mục