Trung khu của các phản xạ vận động và phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu?

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Đề bài
  Quan sát kĩ hình 48-1 và 48-2 cùng các chú thích trên hình rồi trả lời các câu hỏi sau:
  - Trung khu của các phản xạ vận động và phản xạ sinh dưỡng nằm ở đâu?
  - So sánh cung phản xạ sinh dưỡng với cung phản xạ vận động.
  Lời giải chi tiết
  - Trung khu (bộ phận trung ương) của các phản xạ vận động và sinh dưỡng đều nằm trong chất xám, nhưng trung khu của phản xạ sinh dưỡng nằm trong sừng bên của tủy sống và trụ não.
  - So sánh cung phản xạ vận động và cung phản xạ sinh dưỡng:
  Cung phản xạ vận động​
  Cung phản xạ sinh dưỡng​
  Trung khuNằm trong chất xámNằm trong chất xám ở sừng bên của tủy sống và trụ não.
  Đường hướng tâmGồm 1 nơron liên hệ với trung khu ở sừng sau chất xámGồm một nơron liên hệ với trung khu ở sừng sau chất xám
  Đường li tâmChỉ có 1 nơron chạy thẳng từ sừng trước chất xám tới cơ quan đáp ứng.Gồm 2 nơron tiếp giáp nhau trong các hạch thần kinh sinh dưỡng
  Sơ đồ cung phản xạ vận động:
  01.png