Từ Điển Học Tiếng Nhật Qua Hình Ảnh - Let's Learn - Japanese Picture Dictionary

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


    Let's Learn Japanese picture dictionary là cuốn từ điển do nhà xuất bản McGraw-Hill ấn hành với khoảng 1500 từ tiếng Nhật thông dụng qua 32 chủ đề. Giới thiệu các từ vựng bằng hình ảnh, phiên âm, có giải nghĩa bằng tiếng Anh sẽ giúp người học tiếng Nhật dễ dàng ghi nhớ và phân biệt từ vựng. Với cuốn sách này, các bạn sẽ học từ vựng tiếng Nhật hết sức dễ dàng thông qua các hình ảnh sinh động.

    02.jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪