Tự Học Giỏi Hóa Học Lớp 12 - Cao Cự Giác

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Tự Học Giỏi Hóa Học Lớp 12 tác giả Cao Cự Giác biên soạn, quyển sách hay dành cho các em học nâng cao hóa lớp 12, chuyên hóa học lớp 12 nâng cao, giúp các em tự học giỏi hóa, và rèn luyện kĩ năng giải bài tập hóa học. Nội dung cuốn sách được trình bày theo cấu trúc sách giáo khoa hiện hành, mỗi chương trình bao gồm:
  A: Tự học lí thuyết
  B: Bài tập trắc nghiệm
  C: Hướng dẫn giải


  09.jpg

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪