Tuyển chọn 10 câu phần Kinh tế học (vi mô - vĩ mô) + Hiểu biết chung thi trực tuyến vô Ngân hàng Vietcombank - Phần I

 1. Tác giả: LTTK CTV07
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  luyen-thi-thu-khoa-vn-tuyen-tap-10-cau-hoi-Trac-nghiem-thi-vo-ngan-hang-Vietcombank.png
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 1. Số lượng sản phẩm mà người mua muốn mua tại mức giá gọi là:
  A. Mức dư Cầu
  B. Lượng Cầu
  C. Mức dư Cung
  D. Lượng Cung
  Trả lời: B. Lượng Cầu
  Lượng sản phẩm mà người mua muốn mua tại mức giá gọi là Lượng Cầu.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 2. Khi lạm phát dự tính có xu hướng tăng thì biến số:
  A. Lãi suất danh nghĩa sẽ tăng

  B. Lãi suất danh nghĩa sẽ giảm
  C. Không thay đổi
  D. Không thể kết luận được về xu hướng biến động của lãi suất
  Trả lời: A. Lãi suất danh nghĩa sẽ tăng
  Công thức: Lãi suất danh nghĩa = Lãi suất thực + Tỷ lệ lạm phát
  Khi lạm phát tăng, lãi suất danh nghĩa (Lãi suất trên các hợp đồng/ thoả thuận của ngân hàng) sẽ tăng theo để khuyến khích người gửi tiền vào trong ngân hàng.

  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 3. Thu nhập cận biên là gì?
  A. Tổng thu nhập tăng, sản phẩm tăng 1 đơn vị
  B. Tổng thu nhập trung bình tăng, sản phẩm tăng 1 đơn vị
  C. Thu nhập tăng, sản phẩm tăng
  D. Thu nhập giảm, sản phẩm giảm
  Trả lời: B. Tổng thu nhập trung bình tăng, sản phẩm tăng 1 đơn vị
  Thu nhập cận biên tức có nghĩa là khi sản phẩm tăng 1 đơn vị thì Tổng thu nhập bình quân tăng X đơn vị.
  Khi đó: Thu nhập cận biên = Delta Tổng thu nhập/ Delta sản phẩm = Đạo hàm của Hàm Tổng thu nhập theo Sản phẩm.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 4. Ngành nào có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất Việt Nam 2016?
  A. Gạo
  B. Điện thoại, linh kiện điện tử
  C. Dệt may
  D. Cà phê
  Trả lời: B. Điện thoại, linh kiện điện tử
  Điện thoại và linh kiện có giá trị xuất khẩu nhiều nhất.
  Các thị trường xuất khẩu điện thoại và linh kiện chính của Việt Nam là EU, Mỹ, Tiểu Vương quốc Ả rập Thống nhất.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 5. Lĩnh vực nào kém phát triển nhất trong ngành Dệt may?
  A. Sản xuât sợi

  B. Gia công
  C. May trong nước
  D. Dệt nhuộm
  Trả lời: A. Sản xuất sợi
  Nguyên phụ liệu của ngành Dệt may Việt Nam hiện phải nhập khẩu từ 70% - 80%, trong đó nhập khẩu 90% bông nguyên liệu, 100% nhu cầu xơ sợi tổng hợp, 50% nhu cầu sợi bông và 80% vải khổ rộng. 90% các sản phẩm trung gian và phụ kiện, sợi, dệt, vải dệt kim phục vụ gia công xuất khẩu.
  Sản xuất sản phẩm hỗ trợ cho ngành Dệt may mới chỉ tập trung chủ yếu ở công đoạn giá trị gia tăng thấp như cúc, mex, xốp, đệm bông, nhựa cài, chăn ga, gối đệm, chỉ dây, khóa keo,
  băng chun, băng dính.
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 6. GNP là thước đo:
  A. Điều chỉnh theo lạm phát

  B. Tính đến các hoạt động phi chính thức
  C. Tính đến các hoạt động trốn thuế
  D. Tính đến các yếu tố ngoại lai
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 7. Khi sản phẩm cận biên tăng, giá thuế đầu vào không đổi thì:
  A. Chi phí cận biên giảm xuống
  B. Chi phí trung bình tăng lên
  C. Chi phí biên tăng lên
  D. Chi phí trung bình giảm xuống
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 8. Cầu ... với giá thì sẽ làm giá ..
  .
  A. Không co giãn, tăng
  B. Co giãn, tăng
  C. Co giãn, giảm
  D. Co giãn chéo, tăng
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 9. Khi chính phủ tăng thuế đánh vào hàng tiêu dùng nhập khẩu thì:
  A. Đường tổng cầu dịch chuyển sang phải

  B. Đường tổng cầu dịch chuyển sang trái
  C. Đường tổng cung dịch chuyển sang phải
  D. Đường tổng cung dịch chuyển sang trái
  luyen-thi-thu-khoa-vn-shaved-ice.png 10. Khi nền kinh tế có mức lạm phát cao, người tiêu dùng mong muốn đồng tiền thực hay giá trị tiền thực sẽ:
  A. Tăng lên

  B. Giảm xuống
  C. Không tăng, không giảm
  D. Đáp án khác

  Theo LTTK Education tổng hợp