Tuyển Chọn 500 Bài Tập Hóa Vừa Và Nhỏ - Nguyễn Văn Yên

  1. Tác giả: LTTK CTV07
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

    ]Để giúp những bạn học sinh có sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thi rất quan trọng, đánh dấu 12 năm đèn sách, xin gửi đến tài liệu: “TUYỂN CHỌN 500 BÀI TẬP HÓA VỪA VÀ NHỎ”. Tài liệu chủ yếu dành cho các em 2000, 2001 và giúp các bạn 99 và các bạn sẽ tham gia thi năm 2017 rèn luyện phương pháp khi làm cả vô cơ và hữu cơ cùng lúc. Tài liệu được tổng hợp từ nhiều nguồn: các đề thi thử, các bài tập trao đổi trên những group hóa BeeClass, Bookgol… thầy Tào Mạnh Đức, thầy Nguyễn Anh Phong, anh Phạm Công Tuấn Tú,… chắt lọc từ các đề thi thử của các trường THPT trên cả nước và phần lớn là các bài tập của các bạn đăng lên nhóm để thảo luận.

    00 (4).jpg

    ✪ ✪ ✪ ✪ ✪