Tuyển chọn bài tập trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit – Nguyễn Khánh Nguyên

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 42 trang tuyển chọn 352 bài toán trắc nghiệm chuyên đề mũ và logarit theo các chủ đề:
  + Chủ đề 1. Lũy thừa
  + Chủ đề 2. Lôgarít
  + Chủ đề 3. Hàm số lũy thừa – mũ – lôgarít
  + Chủ đề 4. Phương trình mũ
  + Chủ đề 5. Phương trình lôgarít
  + Chủ đề 6. Hệ phương trình mũ – lôgarít
  + Chủ đề 7. Bất phương trình mũ
  + Chủ đề 8. Bất phương trình lôgarít
  + Chủ đề 9. Các bài vận dụng cao

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU