Tuyển tập bài tập Trắc nghiệm Mệnh đề và Tập hợp - Đại số 10 - Phùng Hoàng Em

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  02.png

  LTTK Education xin gửi đến bạn đọc tuyển chọn tài liệu Tuyển tập bài tập Trắc nghiệm phần Mệnh đề và Tập hợp - Đại số 10 do tác giả Phùng Hoàng Em biên soạn.
  Tài liệu gồm 16 trang, tuyển tập 166 bài toán trắc nghiệm chuyên đề mệnh đề và tập hợp. Các vấn đề trong tài liệu gồm:
  upload_2020-5-24_17-23-30.png Bài 1. Mệnh đề
  upload_2020-5-24_17-24-2.png Vấn đề 1. Nhận biết mệnh đề, phát biểu mệnh đề
  upload_2020-5-24_17-24-4.png Vấn đề 2. Phủ định của mệnh đề
  upload_2020-5-24_17-24-6.png Vấn đề 3. Xét tính đúng sai của mệnh đề
  upload_2020-5-24_17-24-7.png Vấn đề 4. Mệnh đề chứa kí hiệu “với mọi”, “tồn tại”
  upload_2020-5-24_17-23-33.png Bài 2. Tập hợp
  upload_2020-5-24_17-24-10.png Vấn đề 1. Phần tử của tập hợp
  upload_2020-5-24_17-24-12.png Vấn đề 2. Xác định tập hợp
  upload_2020-5-24_17-24-13.png Vấn đề 3. Tập hợp con, tập hợp bằng nhau
  upload_2020-5-24_17-23-35.png Bài 3. Các phép toán trên tập hợp
  upload_2020-5-24_17-24-18.png Vấn đề 1. Thực hiện các phép toán
  upload_2020-5-24_17-24-19.png Vấn đề 2. Tìm tập hợp thỏa điều kiện cho trước
  upload_2020-5-24_17-24-20.png Vấn đề 3. Đếm số phần tử của tập hợp
  upload_2020-5-24_17-23-37.png Bài 4. Các tập hợp số
  upload_2020-5-24_17-24-23.png Vấn đề 1. Biểu diễn tập hợp số
  upload_2020-5-24_17-24-24.png Vấn đề 2. Các phép toán trên tập hợp số
  upload_2020-5-24_17-24-25.png Vấn đề 3. Các bài toán chứa tham số
  upload_2020-5-24_17-23-39.png Bài 5. Số gần đúng. Sai số
  Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho quý bạn đọc. Chúc quý bạn đọc thành công!


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU


  H̼ã̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼g̼a̼y̼.̼ ̼T̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ứ̼a̼ ̼h̼ẹ̼n̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼-̼ ̼W̼a̼y̼n̼e̼ ̼D̼y̼e̼r̼