Tuyển tập bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề Mệnh đề và tập hợp - LTTK sưu tầm & biên tập

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  01.png

  LTTK Education xin gửi đến bạn đọc tuyển chọn tài liệu Tuyển tập bài tập trắc nghiệm tự luyện chuyên đề Mệnh đề và tập hợp.
  Bạn vui lòng xem tài liệu trực tuyến ngay bên dưới và chúng tôi có hỗ trợ tính năng tải về nhằm phục vụ việc đọc và học offline tốt hơn nhé.
  Tài liệu gồm các câu hỏi và bài tập trắc nghiệm được biên soạn theo các nội dung bài học sau:
  upload_2020-5-25_8-54-30.png Mệnh đề (46 câu)
  upload_2020-5-25_8-54-32.png Tập hợp và các phép toán trên tập hợp (50 câu)
  upload_2020-5-25_8-54-34.png Sai số - Số gần đúng (47 câu)
  Trích dẫn từ từ nội dung tài liệu:
  upload_2020-5-25_8-54-52.png Câu 1: Khẳng định nào sau đây sai?
  A. “Mệnh đề” là từ gọi tắc của “mệnh đề logic”.
  B. Mệnh đề là một câu khẳng đúng hoặc một câu khẳng định sai.
  C. Mệnh đề có thể vừa đúng hoặc vừa sai.
  D. Một khẳng định đúng gọi là mệnh đề đúng, một khẳng định sai gọi là mệnh đề sai.
  upload_2020-5-25_8-54-55.png Câu 6: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào là mệnh đề đúng:
  A. π là một số hữu tỉ.
  B. Tổng của hai cạnh một tam giác lớn hơn cạnh thứ ba.
  C. Bạn có chăm học không?
  D. Con thì thấp hơn cha.
  upload_2020-5-25_8-54-58.png Câu 11: Phủ định của mệnh đề: “Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn tuần hoàn” là mệnh đề nào sau đây:
  A. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn tuần hoàn.
  B. Có ít nhất một số vô tỷ là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
  C. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân vô hạn không tuần hoàn.
  D. Mọi số vô tỷ đều là số thập phân tuần hoàn.
  Hy vọng tài liệu này sẽ mang lại nhiều điều bổ ích cho quý bạn đọc. Chúc quý bạn đọc thành công!


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU

  L̷i̷n̷h̷ ̷h̷ồ̷n̷ ̷c̷ủ̷a̷ ̷c̷o̷n̷ ̷n̷g̷ư̷ờ̷i̷ ̷v̷ẫ̷n̷ ̷c̷ầ̷n̷ ̷l̷ý̷ ̷t̷ư̷ở̷n̷g̷ ̷h̷ơ̷n̷ ̷t̷h̷ự̷c̷ ̷t̷ế̷.̷ ̷
  C̷h̷ú̷n̷g̷ ̷t̷a̷ ̷t̷ồ̷n̷ ̷t̷ạ̷i̷ ̷n̷h̷ờ̷ ̷t̷h̷ự̷c̷ ̷t̷ế̷;̷ ̷n̷h̷ư̷n̷g̷ ̷c̷h̷ú̷n̷g̷ ̷t̷a̷ ̷s̷ố̷n̷g̷ ̷v̷ì̷ ̷l̷ý̷ ̷t̷ư̷ở̷n̷g̷.̷
  ̷T̷h̷e̷ ̷h̷u̷m̷a̷n̷ ̷s̷o̷u̷l̷ ̷h̷a̷s̷ ̷s̷t̷i̷l̷l̷ ̷g̷r̷e̷a̷t̷e̷r̷ ̷n̷e̷e̷d̷ ̷o̷f̷ ̷t̷h̷e̷ ̷i̷d̷e̷a̷l̷ ̷t̷h̷a̷n̷ ̷o̷f̷ ̷t̷h̷e̷ ̷r̷e̷a̷l̷.̷ ̷
  I̷t̷ ̷i̷s̷ ̷b̷y̷ ̷t̷h̷e̷ ̷r̷e̷a̷l̷ ̷t̷h̷a̷t̷ ̷w̷e̷ ̷e̷x̷i̷s̷t̷;̷ ̷i̷t̷ ̷i̷s̷ ̷b̷y̷ ̷t̷h̷e̷ ̷i̷d̷e̷a̷l̷ ̷t̷h̷a̷t̷ ̷w̷e̷ ̷l̷i̷v̷e̷.̷
  ̷V̷i̷c̷t̷o̷r̷ ̷H̷u̷g̷o̷