Tuyển tập mũ và logarit trong các đề thi thử môn Toán 2018 có đáp án – Nguyễn Nhanh Tiến

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tài liệu gồm 14 trang tuyển chọn 106 bài toán chủ đề mũ và logarit trong các đề thi thử môn Toán 2018, đề khảo sát chất lượng giữa HK1 Toán 12 và một số bài toán chọn lọc, tài liệu được tổng hợp và biên soạn bởi thầy Nguyễn Hữu Nhanh Tiến, các bài tập đều có đáp án.
  Trích dẫn tài liệu:
  + (Toán học tuổi trẻ Tháng 10 2017). Cho hai hàm số f(x) = log2 x, g(x) = 2^x. Xét các mệnh đề sau:
  (I). Đồ thị hai hàm số đối xứng nhau qua đường thẳng y = x
  (II). Tập xác định của hai hàm số trên là R
  (III). Đồ thị hai hàm số cắt nhau tại đúng 1 điểm
  (IV). Hai hàm số đều đồng biến trên tập xác định của nó
  Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề trên?
  A. 2 B. 3 C. 1 D. 4
  + (Khảo sát giữa kì 1 Chuyên ĐH Vinh). Cho α là một số thực dương khác 1. Có bao nhiêu mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:
  1. Hàm số y = logα x có tập xác định là D = (0; +∞)
  2. Hàm số y = logα x là hàm đơn điệu trên khoảng (0; +∞)
  3. Đồ thị hàm số y = logα x và đồ thị hàm số y = α^x đối xứng nhau qua đường thẳng y = x
  4. Đồ thị hàm số y = logα x nhận Ox là một tiệm cận
  A. 4 B. 1 C. 3 D. 2
  + (Giữa học kì 1 lớp 12 Chuyên Lê Hồng Phong – Nam Định). Cho hai hàm số y = f(x) = loga x và y = g(x) = a^x. Xét các mệnh đề sau:
  I. Đồ thị hàm số f(x) và g(x) luôn cắt nhau tại một điểm
  II. Hàm số f(x) + f(x) đồng biến khi a > 1, nghịch biến khi 0 < a < 1
  III. Đồ thị hàm số f(x) nhận trục Oy làm tiệm cận
  IV. Chỉ có đồ thị hàm số f(x) có tiệm cận
  Số mệnh đề đúng là:
  A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU