Tuyển tập những bài trắc nghiệm hay về hàm số mũ, hàm số logarit và một số bài toán liên quan

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tuyển tập những bài trắc nghiệm hay về hàm số mũ, hàm số logarit và một số bài toán liên quan

  Nhằm giúp các em học sinh khối 12 tự học chương trình Giải tích 12 chương 2: hàm số lũy thừa, hàm số mũ và hàm số logarit và ôn tập chuẩn bị cho kỳ thi THPT Quốc gia môn Toán năm học 2019 – 2020, LTTK Education giới thiệu đến các em tài liệu trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit và một số bài toán liên quan do thầy Nguyễn Bảo Vương biên soạn.

  Tài liệu gồm 65 trang với tổng cộng 171 bài toán trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit cùng các bài toán liên quan có đáp án và lời giải chi tiết.

  Các bài toán được trích dẫn từ các đề thi thử THPT Quốc gia môn Toán, đề minh họa, đề tham khảo, đề chính thức THPT Quốc gia môn Toán của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

  Mục lục tài liệu trắc nghiệm hàm số mũ, hàm số logarit và một số bài toán liên quan:
  PHẦN A. CÂU HỎI
  Dạng 1. Tìm tập xác định hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 1).
  Dạng 1.1 Bài toán không chứa tham số (Trang 1).
  Dạng 1.2 Bài toán có chứa tham số (Trang 2).
  Dạng 2. Tìm đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 4).
  Dạng 3. Khảo sát hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 7).
  Dạng 4. Bài toán thực tế (lãi suất, tăng trưởng…) (Trang 16).
  Dạng 5. Bài toán cực trị (Trang 21).
  Dạng 6. Một số bài toán khác (Trang 24).
  PHẦN B. ĐÁP ÁN THAM KHẢO
  Dạng 1. Tìm tập xác định hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 25).
  Dạng 1.1 Bài toán không chứa tham số (Trang 25).
  Dạng 1.2 Bài toán có chứa tham số (Trang 26).
  Dạng 2. Tìm đạo hàm hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 29).
  Dạng 3. Khảo sát hàm số mũ, hàm số logarit (Trang 32).
  Dạng 4. Bài toán thực tế (lãi suất, tăng trưởng…) (Trang 41).
  Dạng 5. Bài toán cực trị (Trang 53).
  Dạng 6. Một số bài toán khác (Trang 63).


  [​IMG]

  ✪ ✪ ✪ ✪ ✪


  Link tải tài liệu:

  LINK TẢI TÀI LIỆU