Tỷ lệ đất liền chiếm bao nhiêu phần trăm bề mặt trái đất?

 1. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
 2. Chia sẻ trang này

  Tác giả: LTTK CTV
  Đăng lúc: 29/3/19
  -Đất 30%, biển 70%