Unit 6 Tiếng Anh lớp 10 Bài viết Writing - An excursion

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt bài

  1. Unit 6 Writing Task 1

  Work in pairs. Read the two letters below and find the requests in Nga's letter and the confirmation in Hoa's. (Làm việc theo cặp. Đọc hai lá thư dưới đây và tìm lời yêu cầu trong lá thư của Nga và lời xác nhận (đồng ý) trong lá thư của Hoa.)
  [​IMG]
  Guide to answer

  The requests in Nga's letter:
  - Can you go shopping with me to buy the things we need for the trip?
  - I'll pick you up at 2.30 pm tomorrow.
  The confirmation in Hoa's:
  - Certainly, I will help you prepare everything you need for the trip.
  - I'll be waiting for you at 2.30 pm tomorrow.
  • Hướng dẫn dịch thư
  Thư của Nga
  Hoa thân mến,
  Lớp mình sẽ có một chuyến dã ngoại ở Ao Vua vào cuối tuần này. Đây là lần đầu tiên mình đi dã ngoại.
  Bạn có thể đi mua sắm với mình để mua một vài thứ chúng tôi cần cho chuyến dã ngoại không? Mình sẽ tới đón bạn lúc 2 giờ 30 chiều mai. Thời gian đó có tiện cho bạn không?
  Xin vui lòng nói cho mình biết ngay khi bạn có thể.
  Trân trọng,
  Nga
  Thư của Hoa
  Nga thân mến,
  Mình rất vui khi nghe được rằng bạn sẽ có chuyến đi dã ngoại đầu tiên với các bạn cùng lớp.
  Tất nhiên rồi, mình sẽ giúp bạn chuẩn bị mọi thứ bạn cần cho chuyến dã ngoại.
  Thật may là ngày mai mình được nghỉ. Vì thế, mình sẽ rỗi vào buổi chiều.
  Mình sẽ đợi bạn lúc 2 giờ 30 chiều mai.
  Thân,
  Hoa
  2. Unit 6 Writing Task 2

  Read the situations and write a confirmation letter responding to each of them. (Đọc các tình huống và viết một lá thư xác nhận cho mỗi tình huống.)
  Guide to answer

  1. Hướng dẫn dịch:
  Lan dự định tổ chức tiệc sinh nhật vào lúc 8 giờ tối Chủ Nhật. Bạn ấy nhờ em mua giúp hai nải chuối, ba kí lô cam, mười quả xoài, và mang đến nhà bạn ấy trước khi tiệc bắt đầu một giờ. Em đồng ý giúp bạn ấy.
  Letter 1
  Dear Lan,
  I'm happy to join your birthday party this Sunday. Certainly I will help you to prepare everything for the party. I'll buy all the things you need and bring them to your house an hour before the party.
  Love,
  Mai
  2. Hướng dẫn dịch:
  Minh muốn mượn em quyển sách nói về thú hoang dã. Bạn ấy sẽ đến lấy sách lúc 9 giờ sang thứ Bảy này. Em nhận lời cho Minh mượn nhưng đề nghị bạn ấy đến muộn hơn.
  Letter 2
  Dear Minh,
  I'm willing to lend you the book, but I'm afraid I won't be home until 10.00 a.m this Saturday. Can you come to my house after 10.00 a.m? I'm sure you'll have the book you need.
  Love,
  Hoa