Vật lý 6 Bài 22: Nhiệt kế - Nhiệt giai

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  1. Nhiệt kế
  a. Nhiệt kế dùng để làm gì?
  • Để đo nhiệt độ, người ta dùng nhiệt kế.
  b. Cấu tạo và nguyên tắc hoạt đông hoạt động của nhiệt kế
  • Cấu tạo: Bầu đựng chất lỏng, ống quản, thang chia độ.

  • Nhiệt kế thường dùng hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của các chất.
  c. Các loại nhiệt kế
  • Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau như: Nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế y tế...

  • Nhiệt kế y tế
   • Nhiệt kế y tế có GHĐ từ \(35^oC\) đến \(42^oC\). Dùng để đo nhiệt độ cơ thể
  [​IMG]  • Nhiệt kế thủy ngân
   • Nhiệt kế thủy ngân có GHĐ từ \(-30^oC\) đến \(130^oC\) . Dùng để đo nhiệt độ trong các thí nghiệm
  [​IMG]  • Nhiệt kế rượu
   • Nhiệt kế rượu có GHĐ từ \(-20^oC\) đến \(50^oC\) . Dùng để đo nhiệt độ khí quyển
  [​IMG]

  2. Thang nhiệt độ
  a. Thang nhiệt độ Xenxiut
  • Trong nhiệt giai Xenxiut :
   • Nhiệt độ nước đá đang tan là \(0^oC\).

   • Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là \(100^oC\)
  b. Thang nhiệt độ Frenhai
  • Trong nhiệt giai Frenhai :
   • Nhiệt độ nước đá đang tan là \(32^oF\).

   • Nhiệt độ của hơi nước đang sôi là \(212^oF\)
  \(1^oC\) tương ứng với \(1,8^oF\)


  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Tại sao bảng chia nhiệt độ của nhiệt kế y tế ghi nhiệt độ từ \(35^oC\) đến \(42^oC\)?

  Hướng dẫn giải:
  Vì nhiệt độ cơ thể người chỉ vào khoảng từ \(35^oC\) đến \(42^oC\)

  Bài 2:
  Khi dùng nhiệt kế thủy ngân ta cần chú ý điều gì?

  Hướng dẫn giải:
  Khi dùng nhiệt kế thủy ngân ta phải rất thận trọng vì thủy ngân là chất rất độc.

  Bài 3:
  Có nhiệt kế rượu hoặc thủy ngân, nhưng không có nhiệt kế nước vì sao?

  Chọn câu đúng.

  A. Rượu hay thủy ngân co dãn vì nhiệt đều.

  B. Nước co dãn vì nhiệt không đều.

  C. Nước không đo được nhiệt độ âm.

  D. Tất cả các phương án trên

  Hướng dẫn giải:
  Chọn đáp án D.

  • Rượu hay thủy ngân có tính co dãn vì nhiệt đều, nước không có tính chất này và nước thì không đo được nhiệt độ âm.