Vật lý 6 Bài 5: Khối lượng - Đo khối lượng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Tóm tắt lý thuyết
  I. Khối lượng. Đơn vị khối lượng:
  1. Khối lượng:
  • Định nghĩa: Khối lượng chỉ lượng chất chứa tạo thành vật đó.

  • Ví dụ:
   • Khối lượng tịnh 397g ghi trên hộp sữa chỉ lượng sữa chứa trong hộp là 397g

   • Số 500g ghi trên túi bột giặt chỉ lượng bột giặt trong túi
  2. Đơn vị khối lượng:
  a. Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước Việt Nam là kílôgam (kí hiệu: kg)

  • Kílôgam là khối lượng của một quả cân mẫu đặt ở Viện đo lường Quốc Tế ở Pháp.
  b. Các đơn vị khối lượng khác thường gặp:

  • Gam (g) 1g = \(\frac{1}{{1000}}\) kg.

  • Hectôgam (lạng): 1 lạng = 100g.

  • Tấn (t): 1t = 1000 kg.

  • Tạ: 1 tạ = 100g.
  II. Đo khối lượng:
  1.Tìm hiểu cân Rôbécvan
  [​IMG]

  • Các bộ phận của cân Rôbécvan: gồm có đòn cân, đĩa cân, kim cân và hộp quả cân.

  • GHĐ của cân Rô béc van là tổng khối lượng các quả cân có trong hộp.

  • ĐCNN của cân Rô béc van là khối lượng của quả cân nhỏ nhất có trong hộp.
  2. Cách dùng cân Rôbécvan để cân một vật:
  • Thoạt tiên, phải điều chỉnh sao cho khi chưa cân, đòn cân phải nằm thăng bằng, kim cân chỉ đúng vạch giữa (*). Đó là việc điều chỉnh số 0 .

  • Đặt vật đem cân lên đĩa cân bên trái.

  • Đặt lên đĩa cân bên kia một số quả cân có khối lượng phù hợp và điều chỉnh con mã sao cho đòn cân nằm thăng bằng, kim cân nằm đúng giữa bảng chia độ.

  • Tổng khối lượng của các quả cân trên đĩa cân cộng với số chỉ của con mã sẽ bằng khối lượng của vật đem cân
  3. Các loại cân khác
  • Một số loại cân thường sử dụng trong đời sống: cân tạ, cân y tế, cân đòn, cân đồng hồ.

  Bài tập minh họa
  Bài 1:
  Để đo khối lượng người ta dùng dụng cụ gì ?
  A. Thước.
  B. Bình chia độ.
  C. Cân.
  D. Ca đong.

  Hướng dẫn giải:
  Chọn đáp án C

  Bài 2:
  Đơn vị đo khối lượng hợp pháp của nước ta là:
  A. Miligam (mg).
  D. Tấn (t).
  B. Kilôgam (kg).
  C. Gam (g).

  Hướng dẫn giải:
  Chọn đáp án B