Vật lý lớp 6 - Bài 1. Đo độ dài

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 6 sgk vật lý 6. Tìm số thích hợp điền vào các chỗ trống sau :
  1 m = (1) .... dm; 1 m = (2) .... cm;
  1 cm = (3) .... mm; 1km = (4) .... m.
  Bài giải.
  (1) - 10 dm. (2) - 100 cm.
  (3) - 10mm. (4) - 1000m.
  Bài C2 trang 6 sgk vật lý 6. Hãy ước lượng độ dài 1 m trên cạnh bàn. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em cho đúng không ?
  Bài giải.
  Ước lượng độ dài 1m trên cạnh bàn.
  Dùng thước kiểm tra: chưa chính xác
  Bài C3 trang 6 sgk vật lý 6. Hãy ước lượng xem độ dài của gang tay em là bao nhiêu cm. Dùng thước kiểm tra xem ước lượng của em có đúng không ?
  Bài giải.
  Ước lượng độ dài 1 gang tay: 12cm
  Dùng thước kiểm tra: chưa chính xác.
  Bài C4 trang 7 sgk vật lý 6. Hãy quan sát hình 1.1 và cho biết thợ mộc, học sinh, người bán vải đang dùng thước nào trong những thước sau đây: thước kẻ, thước dây (thước cuộn), thước mét (thước thẳng) ?
  Khi sử dụng bất kỳ dụng cụ đo nào cũng cần biết giới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nó.
  Giới hạn đo (GHĐ) của thước là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
  Độ chia nhỏ nhất (ĐCNN) của thước là độ dài giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
  [​IMG]
  Bài giải.
  Thợ mộc dùng thước dây (thước cuộn); học sinh (HS) dùng thước kẻ; người bán vải dùng thước mét (thước thẳng).
  Bài C5 trang 7 sgk vật lý 6. Hãy cho biết GHĐ và ĐCNN của một thước đo mà em có.
  Bài giải.

  Lưu ý: giới hạn đo là độ dài lớn nhất ghi trên thước.
  Độ chia nhỏ nhất là số đơn vị giữa 2 vạch chia liên tiếp trên thước.
  - ĐCNN thước em dùng là 1mm.
  - GHĐ thước em dùng khoảng 20cm
  Bài C6 trang 7 sgk vật lý 6. Có 3 thước đo sau đây:
  - Thước có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm
  - Thước có GHĐ 20 cm và ĐCNN 1 mm.
  - Thước có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm
  Hỏi nên dùng thước nào để đo.
  a) Chiều rộng của cuốn sách Vật lý 6 ?
  b) Chiều dài của cuốn sách Vật lý 6 ?
  c) Chiều dài của bàn học ?
  Bài giải:
  a) Ước lượng chiều rộng cuốn sách giáo khoa (SGK) Vật lý 6 khoảng gần 20 cm. Vì vậy, để đo được chiều ngang của cuốn sách Vật lí 6 ta dùng thước (2) có GHĐ 20 cm và ĐCNN là 1 mm
  b) Ước lượng chiều dài cuốn SGK Vật lý 6 khoảng 20 cm. Vì vậy, để đo chiều dọc của cuốn sách Vật lý 6 ta dùng thước (3) có GHĐ 30 cm và ĐCNN 1 mm
  c) Ước lượng chiều dài bàn học khoảng hơn 1 m. Nên để đo chiều dài của bàn học ta dùng thước (1) có GHĐ 1m và ĐCNN 1 cm.

  Bài C7 trang 7 sgk vật lý 6. Thợ may thường dùng thước nào để đo chiều dài của mảnh vải, các số đo cơ thể của khách hàng ?
  Bài giải.
  Thợ may thường dùng thước thẳng có GHĐ 1 m hoặc 0,5 m để đo chiều dài của mảnh vải và dùng thước dây để đo số đo cơ thể của khách hàng.