Vật lý lớp 6 - Bài 19. Sự nở vì nhiệt của chất lỏng

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 60 sgk vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh khi ta đặt bình vào chậu nước nóng? Giải thích.
  Hướng dẫn giải:
  Mực nước dâng lên, vì nước nóng lên, nở ra.
  Bài C2 trang 60 sgk vật lí 6. Nếu sau đó ta đặ bình cầu vào nước lạnh thì sẽ có hiện tượng gì xảy ra với mực nước trong ống thuỷ tinh? Hãy dự đoán và làm thí nghiệm kiểm chứng?
  Hướng dẫn giải:
  Mực nước hạ xuống, vì nước lạnh đi co lại.
  Bài C3 trang 60 sgk vật lí 6. Hãy quan sát hình 19.3 mô tả thí nghiệm về sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau và rút ra nhận xét.
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Mô tả:
  Có 3 bình cầu bên trong mỗi bình chứa 1 chất lỏng khác nhau ( Rượu, Dầu, Nước) mỗi bình cắm 1 ống thủy tinh.
  Cho 3 bình vào nước nóng ta thấy mực nước trong ống thủy tinh thay đổi so với ban đầu. Bình cầu đựng Rượu có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên cao nhất, mực nước trong ống thủy tinh đựng dầu giảm xuống. Còn bình cầu đựng nước có mực nước trong ống thủy tinh dâng lên gấp đôi so với ban đầu.
  => Kết luận: Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
  Bài C4 trang 61 sgk vật lí 6. Chọn từ thích hợp để điền vào chỗ trống của các câu sau:
  a) Thể tích nước trong bình (1)........... khi nóng lê, (2).............. khi lạnh đi
  b) Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt (3).............
  Các từ để điền:
  - Tăng
  - Giảm
  - Giống nhau
  - Không giống nhau
  Hướng dẫn giải:
  (1) Tăng
  (2) Giảm
  (3) Không giống nhau
  Bài C5 trang 61 sgk vật lí 6. Vì sao khi đun nước, ta không nên đổ đầy ấm?
  Hướng dẫn giải:
  Vì khi bị đun nóng, nước trong ấm nở ra và tràn ra ngoài.
  Bài C6 trang 61 sgk vật lí 6. Tại sao người ta không đóng chai nước ngọt thật đầy?
  Hướng dấn giải:
  Câu trả lời này khá phức tạp, vì liên quan đến áp suất của chất khí trên mặt thoáng của chất lỏng chứa trong chai. HS lớp 6 chưa được học áp suất nên chỉ có thể trả lời một cách đơn giản là: "Để tránh tình trạng nắp bật ra khi chất lỏng đựng trong chai nở vì nhiệt", vì chất lỏng khi nở, bị nắp chai cản trở, nên gây áp lực lớn đẩy bật nắp ra.
  Bài C7 trang 621 sgk vật lí 6. Nếu trong thí nghiệm mô tả ở hình 19.1, ta cắm hai ống có tiết diện khác nhau vào hai bình có dung tích bằng nhau và đựng cùng một lượng chất lỏng, thì khi tăng nhiệt độ của hai bình lên như nhau, mực chất lỏng trong hai ống có dâng cao như nahu không? Tại sao?
  Hướng dẫn giải:
  Mực chất lỏng trong ống nhỏ dâng lên nhiều hơn. Vì thể tích chất lỏng ở hai bình tăng lên như nhau nên ở ống có tiết diện nhỏ hơn thì chiều cao cột chất lỏng phải lớn hơn.