Vật lý lớp 6 - Bài 2. Đo độ dài (tiếp theo)

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 9 sgk vật lý 6. Em hãy cho biết độ dài ước lượng và kết quả đo thực tế khác nhau bao nhiêu ?
  Bài giải:
  Lưu ý khi làm bài: độ dài ước lượng mang tính chất chủ quan do chính người tạo ra. còn kết quả thực tế là đã qua kiểm định đo đạc bằng các thiết bị chuẩn.
  Bài C2 trang 9 sgk vật lý 6. Em đã chọn dụng cụ đo nào ? Tại sao ?
  Bài giải:
  Trong 2 thước đã cho (thước dây và thước kẻ), chọn thước dây để đo chiều dài bàn học, vì chỉ phải đi 1 hoặc 2 lần; chọn thước kẻ để đo chiều dày SGK Vật lý 6, vì thước kẻ có ĐCNN (1 mm) nhỏ hơn so với ĐCNN của thước dây (0,5 cm), khi đó sẽ cho kết quả đo chính xác hơn.
  Bài C3 trang 9 sgk vật lý 6. Em đặt thước đo như thế nào ?
  Bài giải:
  Đặt thước đo dọc theo chiều dài cần đo, vạch số 0 ngang với một đầu của vật.
  Bài C4 trang 9 sgk vật lý 6. Em đặt mắt nhìn như thế nào để đọc kết quả đo ?
  Bài giải:
  Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước ở đầu kia của vật.
  Bài C5 trang 9 sgk vật lý 6. Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng với vạch chia thì đọc kết quả đo như thế nào ?
  Bài giải:
  Nếu đầu cuối của vật không ngang bằng (trùng) với vạch chia, thì đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia gần nhất với đầu kia của vật sẽ cho kết quả đo.
  Bài C6 trang 9 sgk vật lý 6. Hãy chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau.
  Khi đo độ dài cần:
  a) Ước lượng (1)....... cần đo.
  b) Chọn thước (2)........ và có (3)...........thích hợp.
  c) Đặt thước (4)............ độ dài cần đo sao cho một đầu của vật (5).......... vạch số 0 của thước.
  d) Đặt mắt nhìn theo hướng (6)..... với cạnh thước ở đầu kia của vật.
  e) Đọc và ghi kết quả đo theo vạch chia (7)......... với đầu kia của vật.
  - ĐCNN
  - độ dài
  - GHĐ
  - vuông góc
  - dọc theo
  - gần nhất
  - ngang bằng với
  Bài giải:
  (1) - độ dài;
  (2) - giới hạn đo;
  (3) - độ chia nhỏ nhất;
  (4) - dọc theo;
  (5) - ngang bằng với;
  (6) - vuông góc;
  (7) - gần nhất.
  Bài C7 trang 10 sgk vật lý 6. Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt thước đúng để đo chiều dài bút chì (H.2.1) ?
  a) Không đặt thước dọc theo chiều dài bút chì.
  b) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, nhưng một đầu không ngang bằng với vạch số 0.
  c) Đặt thước dọc theo chiều dài bút chì, vạch số 0 ngang với một đầu của bút chì.
  [​IMG]
  Trả lời:
  Chọn hình C.
  Bài C8 trang 10 sgk vật lý 6. Trong các hình sau đây, hình nào vẽ vị trí đặt mắt để đọc kết quả đo (H.2.2) ?
  a) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang phải.
  b) Đặt mắt nhìn theo hướng xiên sang trái.
  c) Đặt mắt nhìn theo hướng vuông góc với cạnh thước tại đầu của vật.
  [​IMG]
  Bài giải:
  Chọn C.
  Bài C9 trang 10 sgk vật lý 6. Quan sát kĩ hình 2.3 và ghi kết quả đo tương ứng.
  a) l = (1)..............
  b) l = (2).............
  c) l = (3)...............
  [​IMG]
  Bài giải:
  (1), (2), (3): 7 cm
  Bài C10 trang 11 sgk vật lý 6. Kinh nghiệm cho thấy độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó (H.2.4)
  Hãy kiểm tra lại xem có đúng không.
  Bài giải:
  Sau khi kiểm tra lại ta thấy chính xác: độ dài của sải tay một người thường gần bằng chiều cao người đó; độ dài vòng nắm tay thường gần bằng chiều dài của bàn chân người đó.