Vật lý lớp 6 - Bài 21. Một số ứng dụng của sự nở vì nhiệt

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 65 sgk vật lí 6. Có hiện tượng gì xảy ra đối với thanh thép khi nó nóng lên?
  Hướng dẫn giải:
  Khi nóng lên, thanh thép nở ra (dài ra)
  Bài C2 trang 65 sgk vật lí 6. Hiện tượng xảy với chốt ngang chứng tỏ điều gì?
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Khi dãn nở vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.

  Bài C3 trang 65 sgk vật lí 6. Bố trí thí nghiệm như hình 21.1b, rồi đốt nóng thanh thép. Sau đó vặn ốc để siết chặt thanh thép lại. Nếu dùng một khăn tẩm nước lạnh phủ lên thanh thép thì chốt ngang cũng bị gãy. Từ đó rút ra kết luận gì?
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Khi co lại vì nhiệt, nếu bị ngăn cản thanh thép có thể gây ra lực rất lớn.

  Bài C4 trang 66 sgk vật lí 6. Chọn từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống của các câu sau:
  a) Khi thanh thép (1).................. vì nhiệt nó gây ra (2)............. rất lớn
  b) Khi thanh thép co lại (3)................... nó cũng gây ra (4) ................. rất lớn.
  Các từ để điền:
  - Lực
  - Vì nhiệt
  - Nở ra
  Hướng dẫn giải:
  (1) Nở ra
  (2) Lực
  (3) Vì nhiệt
  (4) Lực

  Bài C5 trang 66 sgk vật lí 6. Hình 21.2 là hình chụp chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả. Em có nhận xét gì? Tại sao người ta phải làm như thế?
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Chỗ tiếp nối hai đầu thanh ray đường tàu hoả có để một khe hở là vì khi trời nóng, đướng ray dài ra do đó nếu không để khe hở, sự nở vì nhiệt của đường ray sẽ bị ngăn cản, gây ra lực rất lớn làm cong đường ray.
  Bài C6 trang 66 sgk vật lí 6. Hình 21.3 vẽ gối đỡ ở hai đầu cầu của một số cầu thép. Hai gối đỡ đó có cấu tạo giống nhau không? Tại sao một gối đỡ phải đặt trên các con lăn?
  Hướng dẫn giải:
  Hai gối đỡ đó có cấu tạo không giống nhau. Một đầu được đặt gối lên các con lăn, tạo điều kiện cho cầu dài ra khi nóng lên mà không bị ngăn cản.

  Bài C7 trang 66 sgk vật lí 6. Đồng và thép nở vì nhiệt như nhau hay khác nhau?
  Hướng dẫn giải:
  Đồng và thép nở vì nhiệt khác nhau.

  Bài C8 trang 66 sgk vật lí 6. Khi bị hơ nóng, băng kép luôn luôn cong về phía thanh nào? Tại sao?
  Hướng dẫn giải
  Băng kép luôn cong về phía thanh thép. Đồng dãn nở vì nhiệt nhiều hơn thép nên thanh đồng dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung.
  Bài C9 trang 67 sgk vật lí 6. Băng kẹp đang thẳng. Nếu làm cho lạnh đi thì nó có bị cong không? Nếu có, thì cong về phía thanh thép hay thanh đồng? Tại sao?
  Hướng dẫn giải:
  Khi bị lạnh đi, thanh thép có bị cong và cong về phía thanh đồng. Đồng co lại vì nhiệt nhiều hơn thép, nên thanh đồng ngắn hơn, thanh thép dài hơn và nằm phía ngoài vòng cung.
  Bài C10 trang 67 sgk vật lí 6. Tại sao bàn là điện ở hình21.5 lại tự động ngắt khi đã đủ nóng?
  Thanh đồng của băng kẹp ở thiết bị đóng ngắt của bàn là này nằm ở phía trên hay dưới?
  [​IMG]
  Hướng dẫn giải:
  Bàn là điện ở hình 21.5 SGK tự động tắt khi đủ nóng là vì khi đủ nóng, băng kẹp cong lên phía trên, đẩy tiếp điểm lên, làm ngắt mạch điện. Thanh đồng nằm dưới