Vật lý lớp 6 - Bài 7. Tìm hiểu kết quả tác dụng của lực

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 24 sgk vật lý 6. Hãy tìm bốn thí dụ cụ thể để minh họa những sự biến đổi chuyển động.
  Bài giải:
  Một số ví dụ minh họa những sự biến đổi chuyển động: Quả bóng đang nằm yên trên sân, chịu lực đá từ chân cầu thủ quả bóng chuyển động; một chiếc xe đang chuyển động nếu ta dùng tay kéo xe ngược lại thì xe sẽ chuyển động chậm đi, nếu ta dùng tay đẩy theo chiều chuyển động của xe thì xe sẽ chuyển động nhanh lên.
  Bài C2 trang 24 sgk vật lý 6. Hãy trả lời câu hỏi nêu ở đầu bài.
  Bài giải:
  Người đang giương cung đã tác dụng lực vào dây cung nên làm cho dây cung và cánh cung bị biến dạng.
  Bài C3 trang 25 sgk vật lý 6. Trong thí nghiệm ở bài 6 (H.6.1), đang giữ xe, ta đột nhiên buông tay không giữ xe nữa. Nhận xét về kết quả tác dụng của lò xo lá tròn lên xe lúc đó.
  Bài giải:
  Khi ta dùng tay đấy xe cho ép lò xo lại thì ngav chỗ tiếp xúc giữa lò xo lá tròn và xe xuất hiện lực đàn hồi ngược lại với lực ép của xe nhưng có độ lớn bằng lực ép. Vậy khi ta buông tay ra chính lực dàn hồi đẩy xe chạy ngược chiều so với lực ép vào.
  Bài C4 trang 25 sgk vật lý 6. Buộc sợi dây vào một xe lăn, rồi thả cho xe chạy xuống từ đỉnh một dốc nghiêng. Hãy tìm cách giữ dây, sao cho xe chỉ chạy đến lưng chừng dốc thì dừng lại (H.7.1)
  [​IMG]

  Nhận xét về kết quả của lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây.
  Bài giải:
  Trong thí nghiệm ở hình, lực mà tay ta tác dụng lên xe thông qua sợi dây đã làm cho xe đang chuyên dộng thì dừng lại.
  Bài C5 trang 25 sgk vật lý 6. Đặt một lò xo lá tròn nằm ngang ở lưng chừng dốc. Thả một hòn bi lăn từ đỉnh dốc xuống sao cho nó va chạm vào thành bên của lò xo (H.7.2).
  Nhận xét về kết quả của lực mà lò xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm.
  [​IMG]
  Bài giải:
  Trong thí nghiệm ở trên, lực mà lo xo tác dụng lên hòn bi khi va chạm làm cho hòn bi chuyên dộng theo hướng khác.
  Bài C6 trang 25 sgk vật lý 6. Lấy tay ép hai đầu một lò xo. Nhận xét về kết quả của lực mà tay tác dụng lên lò xo.
  Bài giải:
  Khi ta lấy tay ép vào 2 đầu lò xo, ta sẽ bị lực của lò xo tác dụng lại, lực cảu lò xo tác dụng vào tay ta đó là lực đàn hồi. Còn lực mà ta tác dụng vào lò xo là lực nén.
  Bài C7 trang 25 sgk vật lý 6. Chọn cụm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  a) Lực đẩy mà lò xo lá tròn dụng lên xe lăn đã làm (1)......... xe.
  b) Lực mà tay ta (không qua sợi dây) tác dụng lên xe lăn khi đang chạy đã làm (2).........xe.
  c) Lực mà lò xo lá tròn tác dụng lên hòn bi khi va chạm đã làm (3)............. hòn bi.
  d) Lực mà tay ta ép vào lò xo đã làm (4)........ lò xo.
  - biến dạng
  - biến đổi chuyển động của
  Bài giải:
  (1) - biến đổi chuyển động của;
  (2) - biến đổi chuyển động của;
  (3) - biến đổi chuyển động của;
  (4) - biến dạng.
  Bài C8 trang 26 sgk vật lý 6. Hãy viết đầy đủ câu dưới đây:
  Lực mà vật A tác dụng lên vật B có thể làm (1).... vật B hoặc làm (2)................... vật B. Hai kết quả này có thể cùng xảy ra.
  Bài giải:
  (1) - biến đổi chuyển động của;
  (2) - biến dạng.
  Bài C9 trang 26 sgk vật lý 6. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật.
  Bài giải:
  Ba ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm biến đổi chuyển động của vật: Gió thổi làm cho quỹ đạo chuyển động của các giọt mưa cong đi; Khi đóng đinh vào tường, búa tác dụng vào đinh làm đinh đang đứng yên chuyển động ngập sâu vào tường; Khi chơi bắn bi, viên bi đang nằm yên trên mặt đất chịu tác dụng lực của tay và chuyển động.
  Bài C10 trang 26 sgk vật lý 6. Hãy nêu 3 thí dụ về lực tác dụng lên vật làm vật biến dạng.
  Bài giải:
  Ba ví dụ về lực tác dụng lên một vật làm vật biến dạng; Dùng tay nén hai đầu lò xo lại, ta thấy cả lò xo và tay đều biến dạng; Khi ngồi trên tấm đệm ta thấy đệm bị lún xuống; Khi cái vợt đập vào một quả bóng thì cả vợt lẫn bóng đều bị biến dạng.
  Bài C11 trang 26 sgk vật lý 6. Hãy nêu một thí dụ về lực tác dụng lên một vật có thể gây ra đồng thời hai kết quả nói trên.
  Bài giải:
  Một ví dụ về lực tác dụng lên một vật vừa làm vật biến dạng lại vừa làm vật biến đổi chuyển động: Một quả bóng cao su đang nằm yên trên mặt đất, dùng chân đá mạnh quả bóng vừa bị biến dạng, vừa biến đổi chuyển động.