Vật lý lớp 6 - Bài 8. Trọng lực - Đơn vị lực

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 trang 27 sgk vật lý 6. Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng không ? Lực đó có phương và chiều như thế nào ? Tại sao quả nặng vẫn đứng yên ?
  Bài giải:
  Lò xo có tác dụng lực vào quả nặng ( Lực đàn hồi ). Lực đàn hồi của lò xo tác dụng lên quả nặng có phương cùng với trọng lực của quả nặng, ngược chiều với trọng lực.
  Quả nặng vẫn đứng yên vì lưc đàn hồi cân bằng với trọng lực
  Bài C2 trang 27 sgk vật lý 6. Điều gì chứng tỏ có một lực tác dụng lên viên phấn ? Lực đó có phương và chiều như thế nào ?
  Bài giải:
  Viên phấn luôn luôn có xu hướng rơi xuống đất ( do tác dụng của trọng lực ). Trọng lực có phương thẳng đứng và chiều luôn hướng về phía trái đất.
  Bài C3 trang 28 sgk vật lý 6. Tìm từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  - Lò xo bị dãn dài ra đã tác dụng vào quả nặng một lực kéo lên phía trên. Thế mà quả nặng vẫn đứng yên. Vậy phải có một lực nữa tác dụng vào quả nặng hướng xuống phía dưới để (1)........ với lực của lò xo. Lực này do (2)............ tác dụng lên quả nặng.
  - Khi viên phấn được buông ra, nó bắt đầu rơi xuống. Chuyển động của nó đã bị (3)....... Vậy phải có một (4)........ viên phấn xuống phía dưới. Lực này do (5)........ tác dụng lên viên phấn.
  - lực hút
  - Trái Đất
  - cân bằng
  - biến đổi
  Trả lời:
  (1) - cân bằng;
  (2) - Trái Đất;
  (3) - biến đổi;
  (4) - lực hút;
  (5) - Trái Đất.
  Bài C4 trang 28 sgk vật lý 6. Dùng từ thích hợp trong khung để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
  a) Khi quả nặng treo trên dây dọi đứng yên thì trọng lực tác dụng vào quả nặng đã (1)...... với lực kéo của sợi dây. Do đó, phương của trọng lực cũng là phương của (2)...., tức là phương (3).........
  b) Căn cứ vào hai thí nghiệm ở hình 8.1 và 8.2 ta có thể kết luận là chiều của trọng lực hướng (4).......
  - thẳng đứng
  - từ trên
  - xuống dưới
  - cân bằng
  - dây dọi
  Bài giải:
  (1) - cân bằng;
  (2) - dây dọi;
  (3) - thẳng đứng;
  (4) - từ trên xuống dưới.
  Bài C5 trang 29 sgk vật lý 6. Tìm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong câu:
  Trọng lực có phương (1)................và có chiều (2).........
  Bài giải:
  (1) - thẳng đứng;
  (2) - từ trên xuống dưới.
  Bài C6 trang 29 sgk vật lý 6. Treo một dây dọi phía trên mặt nước đứng yên của một chậu nước. Mặt nước là nằm ngang. Hãy dùng một thước êke để tìm mối liên hệ giữa phương thẳng đứng và mặt nằm ngang.
  Bài giải:
  Phương thẳng đứng và phương ngang tạo với nhau 1 góc vuông.