Vật lý lớp 8 - Bài 1. Chuyển động cơ học

 1. Tác giả: LTTK CTV
  Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪

  Bài C1 - Trang 4 - SGK Vật lí 8. Làm thế nào để biết một ô tô trên đường, một chiếc thuyền trên sông, một đám mây trên trời… đang chuyển động hay đứng yên.
  Trả lời.
  So sánh vị trí của ô tô, thuyền, đám mây với một vật nào đó đứng yên bên đường, bên bờ sông.
  Bài C2 - Trang 5 - SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ về chuyển động cơ học, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.
  Trả lời.
  Ví dụ về chuyển động cơ học:
  - xe ô tô chuyển động trên đường, vật mốc là cột điện bên đường.
  - một chiếc thuyền trên sông, vật mốc là bến đò
  Bài C3 - Trang 5 - SGK Vật lí 8. Khi nào vật được coi là đứng yên ? Hãy tìm ví dụ về vật đứng yên, trong đó chỉ rõ vật được chọn làm mốc.
  Trả lời.
  Vật không thay đổi vị trí đối với một vật khác được chọn làm mốc thì được coi là đứng yên.
  Ví dụ : Người ngồi trên đoàn tàu đang chuyển động, vị trí của người trên tàu không đổi nên so với tàu thì người ở trạng thái đứng yên.
  Bài C4 - Trang 5 - SGK Vật lí 8. So với nhà ga thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?
  Trả lời.
  So với nhà ga thì hành khách đang chuyển động vì vị trí của người này thay đổi so với nhà ga.
  Bài C5 - Trang 5 - SGK Vật lí 8. So với toa tàu thì hành khách chuyển động hay đứng yên ? Tại sao ?
  Trả lời.
  So với toa tàu thì hành khách đang đứng yên vì vị trí của hành khách so với toa tàu là không đổi.
  Bài C6 - Trang 5 - SGK Vật lí 8. Hãy dựa vào các câu trả lời trên để tìm từ thích hợp điền vào chỗ trống của các nhận xét sau đây :
  Vật thể có thể là chuyển động .......(1)........ nhưng lại là......(2)........ đối với vật khác.
  Trả lời.
  (1) đối với vật này
  (2) đứng yên.
  Bài C7 - Trang 5 - SGK Vật lí 8. Hãy tìm ví dụ để minh họa cho nhận xét trên.
  Trả lời.
  Hành khách chuyển động so với nhà ga nhưng lại đứng yên so với toa tàu.
  Bài C8 - Trang 5 - SGK Vật lí 8. Hãy trả lời câu hỏi ở đầu bài : Mặt trời mọc đằng Đông, lặn đằng Tây. Như vậy có phải mặt trời chuyển động còn trái đất đứng yên không ?
  Trả lời.
  Mặt trời thay đổi vị trí so với một điểm mốc gắn với Trái Đất, vì vậy có thể coi mặt trời chuyển động khi lấy mốc là Trái Đất.
  Bài C9 - Trang 6 - SGK Vật lí 8. Hãy nêu thêm ví dụ về chuyển động thẳng, chuyển động cong, chuyển động tròn thường gặp trong đời sống.
  Trả lời.
  Chuyển động thẳng của một ôtô trên đoạn đường thẳng; chuyển động cong của quả cầu lông, chuyển động tròn của toa xe, của đu quay ở công viên nước Hồ Tây.
  Bài C10 - Trang 6 - SGK Vật lí 8. Mỗi vật trong hình 1.4 chuyển động so với vật nào, đứng yên so với vật nào ?
  [​IMG]
  Trả lời.
  Ôtô : Đứng yên so với người lái xe, chuyển động so với người đứng bên đường và cột điện.
  Người lái xe : Đứng yên so với ôtô, chuyển động so với người bên đường và cột điện.
  Người đứng bên đường : Đứng yên so với cột điện, chuyển động so với ô tô và người lái xe.
  Cột điện : Đứng yên so với người đứng bên đường, chuyển động so với ô tô và người lái xe.
  Bài C11 - Trang 6 - SGK Vật lí 8. Có người nói :" Khi khoảng cách từ vật tới mốc không thay đổi thì vật đứng yên so với vật mốc". Theo em,nói như thế có phải lúc nào cũng đúng không ? Hãy tìm ví dụ minh họa cho lập luận của mình.
  Trả lời.
  Khoảng cách từ vật tới vật mốc không thay đổi thì vật đứng yên, nói như vậy không phải lúc nào cũng đúng. Có trường hợp sai, ví dụ vật chuyển động tròn quanh vật làm mốc như trường hợp chuyển động của đầu cánh quạt máy (lấy mốc là trục quay của cánh quạt). Trường hợp này tuy khoảng cách từ đầu cánh quạt tới trục quay là không đổi, nhưng cánh quạt vẫn chuyển động quanh trục quay.