Vẽ mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp về trục Trái Đất nghiên và không đổii phương trong quá trình chuyển động quanh Mặt Trời

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪