Vì sao cái cân điện tử lập tức biểu hiện rõ trọng lượng và giá cả của vật bị cân?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪