Vì sao cloetan có thể làm ngừng cơn đau?

  1. Tác giả: LTTK CTV
    Đánh giá: ✪ ✪ ✪ ✪ ✪
: Cloetan, Gây tê